Yüzde Oran Hesaplama

A Sayısı :

B Sayısı

Sonuç

 A sayısı B sayısının Yüzde Kaçıdır ? Nasıl Hesaplanır?

Bir sayının diğer bir sayının yüzde kaçı olduğu günlük hayatta en çok karşılaşılan ve a sayısını b sayısının yüzde kaçıdır sorusu en yaygın kullanılan yüzde hesaplama yöntemidir.
Yüzde hesabında A sayısı B sayısının yüzde kaçı sorusunun cevabı iki adımda hesaplanır.
Birinci adımda A sayısı B sayısına bölünür.
İkinci adımda ise bulunan sayı 100 ile çarpılarak A sayısının B sayısına yüzdesi bulunur.

A sayısı B sayısının Yüzde Kaçıdır – Örnek Sorular

Farklı a ve b sayıları ile “a sayısı b sayısının yüzde kaçıdır” yüzde hesaplama örnek soruları.

Örnek1 : 40 sayısı 80 sayısının yüzde kaçıdır ?

40i’ın 80’in yüzde kaçı olduğu iki adımla hesaplanır.
Adım 1 : 40′, 80’e bölünür. 40/80=0.5

Adım 2 : Çıkan sonuç 100 ile çarpılır. 0.5×100=50

Sonuç : 40 sayısı 80 sayısının yüzde 50’sidir. 40, 80’in %50’si kadardır.

Örnek2 : 60 sayısı 80 sayısının yüzde kaçıdır ?

60’ın 80’in yüzde kaçı olduğu iki adımla hesaplanır.
Adım 1 : 60, 80’e bölünür. 60/80=0.75

Adım 2 : Çıkan sonuç 100 ile çarpılır. 0.75×100=75

Sonuç : 60 sayısı 80 sayısının yüzde 75’idir. 60, 80’in %75i kadardır.

Örnek3 : 15 sayısı 50 sayısının yüzde kaçıdır ?

15i’ın 50’nin yüzde kaçı olduğu iki adımla hesaplanır.
Adım 1 : 15 50’ye bölünür. 15/50=0.30

Adım 2 : Çıkan sonuç 100 ile çarpılır. 0.30×100=30

Sonuç : 15 sayısı 50 sayısının yüzde 30’udur. 15, 50’nin %30’u kadardır.

Yüzde Ne Demektir?

Yüzde, oran, değişim ve karşılaştırma ifadelerinin 100 sayısı referans alınarak ifade eilmesidir. Başka bir deyişle bir sayının değişim miktarının veya bir sayının başka bir sayıya oranının yüzde olarak ifade edilmesidir.

Yüzde Hesaplamamar Hakkında

Yüzde hesaplama hem günlük hayatta hem de ticari hayatta en çok kullanılan hesaplama çeşitidir. Ticari hayatta 100 sayısı referans alınarak karşılaştırmalar yapılmaktadır. Günlük hayatta ise sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Yüzde İşaretinin Kullanımı

Yüzde işareti tüm dünyada “%” simgesi ile ifade edilir.
Yüzde işareti ülkemizde ve bazı ülkelerde rakamın önüne yazılırken (Örnek : % 25) diğer ülkelerde ise rakamın arkasına yazılmaktadır (Örnek : 25%).

Neden Yüzde Hesapları Kullanıyoruz ?

Yüz rakamı bir bütünün tamamı olarak kabul edilir. Bu yüzden yüz üzerinden verilen rakamların hem anlaşılması hem de akılda tutulması kolaydır.
Yüzde hesaplama işlemi yaparak bir sayının başka bir sayıya oranını veya değişim miktarını anlaşılması ve akılda tutması zor bir sayıdan daha kolay anlaşılabilir ve akılda kalabilecek sade bir hale getirmiş oluyoruz

Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Yüzde, bir bütünü yüz eş parçaya bölüp o eş parçaların kaçını aldığımızı ifade eden bir ölçüdür. Mesela bir bütünün yüzde 15’i demek o bütünün 100 eş parçasından 15 tanesini almak demektir.
Örneğin 300 sayısının yüzde 15’ini hesaplamak için bütün olan 300’ü 100’e böldüğümüzde 300/100=3 bir birim değerini buluruz. İstenen yüzdeyi bu birim değeri ile çarptığımızda 300’ün yüzde 15’ini : 15×3 = 45 olarak buluruz.

Yüzde Hesaplama Formülü

A sayısının % B’si = (A / 100) x B

A Sayısının Yüzde B’si Kaçtır ?

Yüzde hesabında A sayısının yüzde B’si iki adımda hesaplanır.
Birinci adımda A sayısı 100’e bölünür.
İkinci adımda bulunan sayı B sayısı ile çarpılır

Örnek : 200’ün yüzde 30’u kaçtır ?
Adım 1 : 200/100=2
Adım 2: 2×30=60

Yüzde Artış ve Yüzde Azalma Hesaplama Yöntemleri Nelerdir

Belki de şu anda “etiket fiyatı 44 liraya olan bir bluz % 20 indirimle satışa çıkarılmışsa, yeni fiyatı kaç liradır?” gibi soruları yanıtlamaya çalışıyorsunuzdur. Bu türden sorular matematiğin temel konularından olan yüzde artış / azalma konusudur ve biraz yardım ile bu tarz soruların üstesinden kolaylıkla gelebilir hatta uykuya yattığınızda kendinizi bu soruları çözerken bulabilirsiniz.

Yüzde artış ve azalma hesaplarında üç değişken vardır. Bunlar yüzde oranı, orijinal miktar ve yeni miktardır. Bu üç değişkenden iki tanesi bilinirken bilinmeyen üçüncü değişken yüzde formülleri ile hesaplanır. Yüzde artış ve azalma yöntemlerini buna göre 3 kategoriye ayırabiliriz: bilinmeyen yüzde oranı, bilinmeyen orijinal miktar ve bilinmeyen yani miktar.

Yöntem 1 : Bilinmeyen Yüzde Oranı Bulmak

1- Aşağıdaki tür sorular için bilinmeyen yüzde yöntemi kullanın:

“Etiket fiyatı 40 lira olan bir gömleğin fiyatı 32 liraya indirilirse, indirimin oranı yüzde kaçtır?”

2- Bu tür soruları çözerken ilk yapılması gereken hangi rakamın orijinal fiyatı, hangi rakamın yeni fiyatı temsil ettiğini belirleyin. İndirim uygulandıktan sonraki fiyat “yeni tutar” olarak adlandırılabilir. Sorunuzun yüzdesini bilmiyoruz. 40 liranın orijinal fiyat ve 32 liranın da yeni (indirimli) fiyat olduğunu biliyoruz.

3- Yeni miktarı orijinal miktara bölün. Hesap makinesinde ilk önce yeni miktarı girdiğinizden emin olun.
Bizim örneğimizde hesap makinesine önce 32 girin sonra bölmeyi tuşlayın ve artından 40 yazın. Eşiti tuşladığınızda bu bölme işlemi size 0.8 sonucunu verecektir. Fakat bu bizim nihai cevabımız değildir.

4- Bölme işlemi sonucunda bulduğunuz ondalık sayıyı yüzdeye çeviriniz. Bunu iki farklı yolla yapabilirsiniz. Ondalık sayıyı 100 ile çarparak veya ondalık sayının virgülünü iki basamak sağ kaydırarak elinizdeki ondalık sayıdan yüzde oranı elde edebilirsiniz. BU yolla örneğimizdeki 0.8’den %80 elde edilebilir.

5- Bulduğunuz yüzdeyi % 100 ile karşılaştırın. Eğer cevabınız % 100’den küçükse yüzde azalma veya indirim vardır. Eğer cevabınız % 100’den büyük yüzde artış veya zam vardır.

6- Örneğimizde %80 bulduğumuzdan bir indirim olduğunu bu sebeple de yeni fiyatın orijinal fiyattan aşağıya düştüğünü görmekteyiz. Bu doğru yoldu olduğumuz gösteriyor. Eğer % 120 gibi %100’ün üzerinde bir rakam elde etmiş olsaydık hesaplarımızdan bir tutarsızlık olacaktı. Çünkü bu bir atışı ifade etmektedir oysa biz bir indirim hesaplamaya çalışıyoruz çünkü etiket fiyatımız 40 TL’den 32 TL’ye düştü.

7- Son olarak bulduğunuz yüzdeyi % 100 ile kıyaslayın ve % 100’ün ne kadar üstünde veya altında olduğunuzu belirleyin. Örneğimizde, % 80, % 100’e kıyasla, % 20’lik bir indirime sahip olduğumuz anlamına gelmektedir ve bu bizim nihai cevabımızdır.

Aşağıdaki örneklerde pratik yapabilirsiniz. Sorudaki değişkenleri doğru tanımladığınızdan emin olun. Yukarıda gösterdiğimiz 7 adımı tek tek uygulayarak nihai cevabı bulabilirsiniz.

Soru 1: Etiket fiyatı 50 lira olan pantolon şimdi 28 liraya satılıyor ise indirim yüzdesi % kaçtır?

Çözüm1: İlk adımda 28 ‘i 50’ue bölüyoruz ve 0.56 ondalık sayımızı buluyoruz.
İkinci adımda 0.56’yı 100 ile çarparak % 56’ya dönüştürüyoruz. Daha sonra bu yüzdeyi %100’den çıkardığımızda % 44’lük bir indirim yapıldığını bulabiliriz.

Soru 2: 12 liralık bir şapka zamdan sonra 15 liraya satılmakta ise zam yüzdesi % kaçtır?

Çözüm2: İlk adımda 15 ‘i 12’ue bölüyoruz ve 1.25 ondalık sayımızı buluyoruz.
İkinci adımda 1.25’i 100 ile çarparak % 125’e dönüştürüyoruz. Daha sonra bu yüzdenin %100’den farkına baktığımızda % 25 oranında bir zam yapıldığını bulabiliriz.

Yöntem 2 : Bilinmeyen Orijinal Miktarın Bulunması

Yöntem 3 : Bilinmeyen Yeni Miktarın Bulunması

Yüzde Artış Hesaplaması

Yüzde artış hesabında A sayısının yüzde B artış miktarı iki adımda hesaplanır.
Birinci adımda yüzde B artış miltarı bulunur.
İkinci adımda bulunan B artış miktarı A sayısına eklenir.

Örnek : Kilogram fiyatı 6 lira olan domatesin fiyatında yüzde 20 artış olmuştur. Domatesin yeni diyatı kaç liradır ?

Adım 1 : 6*20/100=1.2

Adım 2: 6+1.2=7.2

 

Binde Hesaplama Nedir ?

Binde hesaplama yüzde hesaplamanın onda bir değerini veren hesaplama çeşitidir.Yüzde hesabından farkı, formüllerde yüz yerine bin kullanılmasıdır.
Mesela yüzde hesabında 40, 80’in yüzde 50’sidir.
Binde hesabında ise40, 80’nin binde 5’idir.

Yüzde KDV Hesaplaması

Yüzde kdv hesaplaması katma değer bergisinin hesaplanmasında kullanılır.En yaygın olarak kullanılan kdv hesaplaması yüzde 18 kdv hesaplama ve yüzde 18 kdv indirim hesaplamalarıdır.

Kdv oranı yüzde % 18 olan ürünlerin katma değer miktarını bulmak için yüzde 18 hesaplaması yapmalıyız. Mesela, kdv hariç fiyatı 1000 lira olan bir ürünün % 18 kdv miktarını 1000×18/100 = 180 lira olarak bulabiliriz.

Kdv dahil fiyatı 1000 liraya satılan bir ürünün % 18 kdv miktarını ise 1000x(1-1/1,18) = 1000 – 847,5 = 152,5 TL olarak bulabiliriz.

Yüzde Hesaplama Excelde Nasıl Yapılır

Microsoft excelde içerisinde yüzde işlemi formüleri de yer almaktadır.
Excelde yüzde işlemini kullanmak için standart excel formüllerinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölmenin önüne “%” işaretini koymamız yeterlidir.

Örneğin; A2 hücresni A1 hücresine eşitlemek için; A2 hücresine: “=A1” girilir.

Aynı şekilde A2 hücresni A1 hücresinin 4 katına eşitlemek için; “=A1*4” yazılır.

Yüzde hesabında ise A2 hücresni A1 hücresin yüzde 4’üne eşitlemek için; A2 hücresine: “=A1%*4” girilir.

A1 hücresinin değeri 200 ise A1 hücresi bu durumda 200×4/100=8 olacaktır.

Yüzde 18 Hesaplamaları

En yaygın kullanılan yüzde hesabı KDV hasaplamalarıdır. Ülkemizde özellikle ticati alışverişlerde katma değer vergisi (kdv) yüzde 18 olarak olınmaktadır.Mesela bir saatçi vitrindeki bir saatin fıyatına 200 TL yazdığında bu bizim saati almak için ödememiz gereken kdv dahil fiyat olmaktadır. Saatçi bi saati müşterisine sattığında 200 liraya sattığında aldığı paranın yüzde 18’ini devlete vergi oalrak ödeyecektir. Saatçinin ödeyeceği vergi miktarı 200x(1-1/1.18) = 30.5 TL olarak hesaplayabiliriz. Saatçinin katma değer vergisi ödedikten sonra kendisine kalan miktarı 200/1.18 = 169.5 TL olarak bulabiliriz. Bulduğumuz kdv hariç miktar ile kdv miktarını toplayarak 169.5+30.5=200 şeklinde sağlama yapabiliriz.

Kesir, Ondalık Sayı ve Yüzde dönüşmleri

Kesirli veya ondalık sayı tam sayının yüzdesi olduğundan kesirli sayiları ve ondalık sayıları yüzde olarak gösterebilir, yüzde sayıları da kesirli sayı veya ondalık sayı olarak yazabiliriz.
Ondalık sayılar, paydası 10’un katı olan kesitli sayılar şeklinde yazılabilir. Paydası yüz olan kesirli sayının paydası sayının tamamını, payı da sayının yüzdesini temsil etmektedir. Bu sebeble elde ettğimiz kesirli sayımızı paydası 100 olacak şekilde gelişleterek veya sadeleştirme yaparak yüzde değerimizi elde edebiliriz.

 

Ondalık Sayıları Yüzdeye Dönüştürme

Ondalık sayıların yüzdeye dönüştürülmesi için iki farklı metot kullanılabilir. Farklı ondalık sayılarda farklı metot bir diğerine göre daha kolay olabilir.

 

Metot 1 : Ondalık sayının önce kesirli sayı olarak yazılması. Daha sonra kesirli sayının yüzde olarak ifade edilmesi

Not : Paydası 100 olarak yazılabilen kesirli sayının payı yüzdeyi belirtmektedir. Mesela 69/100 kesirli sayısı yüzde olarak % 69 şeklinde ifade edilir.

Örnek: 0.3 ondalık sayısını yüzde olarak yazınız.

Çözüm :0.3 = 3/10 = 30/100 = %30

 

Metot 2 : Ondalık sayının önce virdülden sonra iki rakam olacak şekilde yazılması,.Daha sonra da elde edilen sayının yüzde olarak ifade edilmesi

Not: Virgülden sonra iki rakam olarak yazılabilen sayınin vürgülün sağındaki iki rakam yüzdeyi belirtmektedir. Mesela 0,83 ondalık sayısı yüzde olarak % 83’ü ifade etmektedir.
Eğer virgülün solundaki sayı sıfırdan büyük olursa, bu sayıda yüzde gösteriminde yazılmaktadır. Mesela 1.46 ondalık sayısı % 146 olarak ifade edilir.

Örnek: 0.9 ondalık sayısını yüzde olarak yazınız.

Çözüm :0.9 = 0.90 = %90

Kesirli Sayıları Yüzdeye Dönüştürme

Kesirli sayıların yüzdeye dönüştürülmesi için iki farklı metot kullanılabilir. Farklı kesirlerde farklı metot bir diğerine göre daha kolay olabilir.

Metot 1: Kesirli sayının payını paydasına bölerek ondalık sayı elde etmek. Daha sonra da elde edilen ondalık sayının yüzde olarak yazılması.

Not: Kesirli sayının payını paydaya böldüğümüzde elde ettiğimiz ondalık sayısında virgülden sonra tek rakam var ise ikinci rakam olarak sıfır yazılarak yüzde hesabı yapılır. Mesela 0.3 = 0.30

Not: Kesirli sayının payını paydaya böldüğümüzde elde ettiğimiz ondalık sayısında virgülden sonra ikiden fazla rakam var ise ikinci rakamdan sonraki rakamlar yüzde gösteriminde vürgülden sonra olarka güsterilir. Mesela 0.745 = %74.5

Örnek: 8/20 sayısını yüzde olarak yazınız.

Çözüm :8/20 = 0.4 = 0.40 = %40

Örnek: 7/8 sayısını yüzde olarak yazınız.

Çözüm :7/8 = 0.875 = %87.5

Metot 2 : Kesirli sayının paydası 100 olacak şekilde genişletme veya sadeleştirme yapmak. Daha sonra da paydası 100 olan kesirli sayının yüzde olarak yazılması.

Kesirli sayının pay ve paydasını aynı sayı ile şarpıp veya sadeleştirerek paydayı 100’e eşitlenmelidir.

Örnek: 7/25 sayısını yüzde oladak yazınız.

Çözüm : Önce 100’ü paydaya bölerek paydanın 100’e oranını bulmamız gerekir.
100/25=4 olduğuna göre pay ve paydayı 4 ile çarparsak paydası 100 olan kesirli sayımızı elde edeceğiz.
7×4/25×4 = 28/100 = %28

Örnek: 3/8 sayısını yüzde oladak yazınız.

Çözüm : Önce 100’ü 8′ bölerek paydanın 100’e oranını buluyoruz.
100/8=12.5 olduğuna göre pay ve paydayı 12.5 ile çarparsak paydası 100 olan kesirli sayımızı elde edeceğiz.
3×12.5/8×12.5 = 37.5/100 = %37.5

Yüzde Sayıyı Ondalık Sayıya Dönüştürmek

Yüzde sayıların ondalık sayılara dönüştürülmesi iki adımla yapılabilir.

1. Adım : Yüzde sayıda hangi rakamdan sonra virgül geldiği tespit edirir

2. Adım : Virgülün yeri tespit edildikten sonravirgül iki basamak sola kaydırılarak ondalık sayı elde edilir.

Örnek : %68’i ondalık sayı olarak yazınız.

Çözüm : Virgül 68’den sonra geliyor. (68=68.0)
Virgülü 2 basaman sola taşıdığımızda ondalık sayımız 0.68 olacaktır.

Örnek : %12.6’i ondalık sayı olarak yazınız.

Çözüm : Virgül 12’den sonra geliyor.

Virgülü 2 basaman sola taşıdığımızda ondalık sayımız 0.126 olacaktır.

Örnek : %8.1’i ondalık sayı olarak yazınız.

Çözüm : Virgül 8’den sonra geliyor.

Virgülü 2 basaman sola taşıdığımızda ondalık sayımız 0.08 olacaktır. Yüzde sayısında vürgülden önce ikiden az rakam olduğundan dolayı ondalık sayısında virgülden sonra da sıfır gelmiştir.

 Yüzde Sayıyı Kesirli Sayıya Dönüştürme

Yüzde sayıların kesirli sayılara dönüştürülmesi iki adımla yapılabilir.

1. Adım : Yüzde sayıyı kesirli sayı olarak yazmak. Kesirli sayının her zaman payı yüzde sayısı ve paydası da 100 olacaktır.

2. Adım : Paydası 100 olarak yazıla kesirli sayının sadeleştirmesi yapılaak yapın halinin yazılması. Eğer sadeleştirme yok ise sayı olduğu şekilde yazılır.

Örnek : %74’u kesirli sayı olarak yazınız.

Çözüm : %74 = 74/100 =  37/50

Örnek : %89’u kesirli sayı olarak yazınız.

Çözüm : %89 = 89/100

 Resimli Yüzde Hesaplama Soruları

Aşağıdaki şekillerde parçalara bölünmüş bir bütündeki taralı alanların yüzdeleri yazmaktadır.

 

Soru 1 : Aşağıdaki a ve b şekillerinde taralı alanların yüzdesi kaçtır ?

 

Cevap a :

Şekil a 100 eşit parçaya bölünmüş olup 71 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 71/100 = % 71 olarak bulabiliriz.

Cevap b :

Şekil b 5 eşit parçaya bölünmüş olup 3 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 3/5 = 3×20/5×20 = 60/100 = % 60 olarak bulabiliriz.

Soru 2 : Aşağıdaki a, b, c, d, e ve f şekillerinde taralı alanların yüzdesi nedir ?

 

Cevap a :

Şekil a 100 eşit parçaya bölünmüş olup 47 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 47/100 = % 47 olarak bulabiliriz.

Cevap b :

Şekil b 100 eşit parçaya bölünmüş olup 36 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 36/100 = % 36 olarak bulabiliriz.

Cevap c :

Şekil c 100 eşit parçaya bölünmüş olup 28 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 28/100 = % 28 olarak bulabiliriz.

Cevap d :

Şekil d 100 eşit parçaya bölünmüş olup 30 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 30/100 = % 30 olarak bulabiliriz.

Cevap e :

Şekil e 100 eşit parçaya bölünmüş olup 80 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 80/100 = % 80 olarak bulabiliriz.

Cevap f :

Şekil f 100 eşit parçaya bölünmüş olup 75 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 75/100 = % 71 olarak bulabiliriz.

Soru 3 : Aşağıdaki a, b, c, d, e f ve g şekillerinde taralı alanların yüzdesin hesaplayınız

 

Cevap a :

Şekil a 10 eşit parçaya bölünmüş olup 9 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 9/10 = 90/100 = % 90 olarak bulabiliriz.

Cevap b :

Şekil b 10 eşit parçaya bölünmüş olup 7 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 7/10 = 70/100 = % 70 olarak bulabiliriz.

Cevap c :

Şekil c 20 eşit parçaya bölünmüş olup 11 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 11/20 = 55/100 = % 55 olarak bulabiliriz.

Cevap d :

Şekil d 20 eşit parçaya bölünmüş olup 19 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 19/20 = 95/100 = % 95 olarak bulabiliriz.

Cevap e :

Şekil e 5 eşit parçaya bölünmüş olup 4 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 4/5 = 80/100 = % 80 olarak bulabiliriz.

Cevap f :

Şekil f 5 eşit parçaya bölünmüş olup 3 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 3/5 = 60/100 = % 60 olarak bulabiliriz.

Cevap g :

Şekil g 4 eşit parçaya bölünmüş olup 3 tanesi taralıdır. Taralı alanların yüzdesini 3/4 = 75/100 = % 75 olarak bulabiliriz.

Soru 4 : Aşağıdaki yuvarlak ve üçgen şekillerinin yüzdeleri nedir ?

 

Cevap : Şekilde toplamda 21 parça vardır. Bunlardan 3 tanesi üçgen, 18 tanesi de yuvarlaktır.

Üçgen şekillerinin yüzdesini : 3/21 = 0.143 = % 14.3 olarak hesaplayabiliriz.
Yuvarlak şekillerinin yüzdesini : 18/21 = 0.857 = % 85.7 olarak hesaplayabiliriz.
Sağlamasını yaptığımızda : % 14.3 + % 85.7 = % 100 olarak bütünün tamamını elde edebiliriz.

Soru 5 : Aşağıdaki yuvarlak ve kare şekillerinin yüzdeleri nedir ?

 

Cevap : Şekilde toplamda 28 parça vardır. Bunlardan 8 tanesi kere, 20 tanesi de yuvarlaktır.

Kare şekillerinin yüzdesini : 8/28 = 0.286 = % 28.6 olarak hesaplayabiliriz.
Yuvarlak şekillerinin yüzdesini : 20/28 = 0.714 = % 71.4 olarak hesaplayabiliriz.
Sağlamasını yaptığımızda : % 28.6 + % 71.4 = % 100 yani bütünün tamamını elde edebiliriz.

Pratik Yüzde Hesabı Örnekleri

A ve B sayılarını
A=80 ve B=40 alarak 11 farklı yüzde hesaplama çeşitini her bir hesaba ait yüzde hesaplama förmülü ile aşağıdaki hesaplayabiliriz.

1 – A’nın yüzde B’si kaçtır ?

Formül : A*(B/100)

Örnek : 80’nin yüzde 40’ı kaçtır ?

Yüzde Hesaplama : 80*(40/100)=32

2 – A, B’nın yüzde kaçıdır ?

Formül : A*(100/B)

Örnek : 80 40’ın yüzde kaçıdır ?

Yüzde Hesaplama : 80*(100/40)=200

3 – A, kaçın yüzde B’sidir ?

Formül :(A/100)*B

Örnek : 80 kaçın yüzde 40’ıdır ?

Yüzde Hesaplama : (80*100)/40=200

4 – A’nın yüzde kaçı B’dir ?

Formül : (B/A)*100

Örnek : 80’nin yüzde kaçı 40’tır ?

Yüzde Hesaplama : (40/80)*100=50

5 – Kaçın yüzde A’sı B’dir ?

Formül : B*(100/A)

Örnek : Kaçın yüzde 80’ı 40’tır ?

Yüzde Hesaplama : 40*(100/80)=50

6 – B’nin yüzde A’sı kaçtır ?

Formül : B*(A/100)

Örnek : 40’ın yüzde 80’i kaçtır?

Yüzde Hesaplama : 40*(80/100)=32

7 – A’nın kaça oranı yüzde B’si kalır (A’nın) ?

Formül : (A/B)*100

Örnek : 80’i kaça bölünce yüzde 40’ı kalır(80’in) ?

Yüzde Hesaplama : (80/40)*100=200

8 – Kaçın A’ya oranı yüzde B’si kalır (A’nın) ?

Formül : (A*B)/100

Örnek : Kaçı 80’e bölünce (80’in) yüzde 40′ kalır ?

Yüzde Hesaplama : (80*40)/100=32

9 – A’nın B’ye oranı yüzde kaçtır ?

Formül : (100/B)*A

Örnek : 80’nin 40’a oranı yüzde kaçtır ?

Yüzde Hesaplama : (100/40)*80=200

10 – Kaçtan A çıkınca (o sayının) yüzde B’si kalır?

Formül : (A/B)*100

Örnek : Kaçtan 80 çıkınca (o sayının) yüzde 40’ı kalır ?

Yüzde Hesaplama : (80/40)*100

11 – A’dan kaç çıkınca (A’nın) yüzde B’sı kalır ?

Formül : (A*B)/100

Örnek : 80’den kaç çıkarsa (80’in) yüzde 40′ kalır ?

Yüzde Hesaplama : (80*40)/100

 

Yüzde Hesabı Problemleri

1 – Yüzde KDV Hesaplama

Soru :KDV:’siz fiyatı 60 lira olan bir ürünün yüzde 18 KDV’li fiyatı kaç liradir ?
Cevap : Önce 60 liranın KVD miktarı hesaplanır : 60×18/100=10.8

Sonra da KDV’siz fiyat KDV miktarı ile toplanarak KDV’li fiyat bulunur : 60+10.8=70.8 TL.

2 – Yüzde İndirim Hesaplamaları

Soru :Bir ayakkabı mağzasında etiket fiyatı 120 lira olan ayakkabı,etiket fiyatı üzerinden yüzde 40 indirimli satılmaktadır.Ayakkabının indirimi fiyatı kaç liradır ?

Cevap : Önce 120 liranın indirim oranı hesaplanır : 120×40/100=48 lira

Sonra da etiket fiyatından indirim oranı düşülere kindirimli fiyat bulunur : 120-48=72 TL.

3 – Yüzde Zam Hesaplamaları

Soru :Aylık maaşı 2500 lira olan bir kişinin maaşına yüzde 12 zam yapıldığında zamlı maaşı kaç lira olacaktır ?

Cevap : Önce 2500 liranın zam oranı hesaplanır : 2500×12/100=300 lira

Sonra da maaşına zam miktarı eklenerek zamlı maaş miktarı bulunur : 2500+300=2800 TL.

Yüzde Hesaplama Yöntemleri

1 – Tamamı Biliniyor ise Yüzdesini Hesaplama

Örnek Soru :Mevcudiyeti 30 olan sınıfta 18 kız, 12 erkek öğrenci bulunmaktatır. Sınıfki kız ve erkek öğrencilerin yüzdesi kaçtır ?
Cevap : Sınıftaki kız öğrenci yüzdesini 18*100/30 = yüzde 60 olarak hesaplayabiliriz.
Aynı şekilde erkek öğrenci yüzdesini 12*100/30 = yüzde 40 olarak hesaplayabiliriz.

2 – Yüzdesi Biliniyor ise Tamamının Hesaplanması

Örnek Soru :Maaşının yüzde 25’ini avans olarak alan bir çalışanın hesabına yatan para 1050 lira olduğuna göre tam maaşı ne kadardır ?
Cevap : Çalışanın maaşının %25’i 1050 lira ise %100’ünü bulmak için avans miktarını 25’e bölüp çıkan miktarı 100 ile çarpmalıyız.

1050*100/25 = 4200 olarak çalışanın tam maaşını hesaplayabiliriz.

3 – Tamamı Biliniyor ise Yüzde Olarak Karşılaştırılması

Örnek Soru :Bir sandıkta 9 sarı elma 12 kırmızı elma bulunmaktadır. Sandıktaki sarı elmalar, kırmızı elmaların yüzde kaçıdır ?
Cevap : Sandıktaki sarı elmaların kırmızı elmalara oranını bulmak için sarı elma sayısını kırmızı elma sayısına bölüp çıkan sonucu yüz ile çarpmalıyız

9/12*100 = %75 olarak sarı elmaların kırmızı elmalara oranını hesaplayabiliriz.
Aynı şekilde kırmzı elmaların sarı elmalara oranını da 12/9*100 = %133 olarak hesaplayabiliriz.

 

Yüzde Hesabı Günlük Hayatta Nerelerde Kullanılıyor?

Türkiyede illere göre orman dağılımı

Dünyada ülkelerin yüzölçümlerinin yüzde kaçı ormandır ?

Dünyada kara ve suların oranı

İnsan vücudunun yüzde kaçı sudur ?

Dünyada Erkek-Kadın sigara içme yüzdesi

İlginç Yüzdeler

Hmmm… burada matematikte büyük bir yanlışlık var gibi görünüyor.

Bu yazı, Web’de arama yaparken bulduğumuz ilginç yüzdelerin bir kısmı Matematik derslerimizden biri için bir ödev sayfası oluşturmaktır. Bu, Yüzdelikler hakkında harika bir genel bakış sunuyor. Yüzdeler modern dünyamızın çok önemli bir parçasıdır. Fen, Mücevherat, Coğrafya, Sağlık ve Egzersiz, Ekonomi, Yemek, Sağlık, Spor, Matematik, Tıp ve diğer pek çok alanda kullanılmaktadır. Yüzdeler sonuçlara ortak anlaşılabilir bir anlam katmaktadır. Örneğin, test edilen sürücülerin% 25’inin içtiğini söyleyen (ki bu 4 sürücüde 1 demektir), 967 sürücünün 241’inin içtiğini söylemekten çok daha kolay.

 

İşte İlginç Yüzdeler

Bir yetişkinin vücudunun yüzde 70’i sudan oluşur.

Bir denizanası yüzde 95 sudır.

Dünyadaki insanların% 50’sinden fazlası hiçbir zaman telefon görüşmesi yapmamış veya almamışlardır.

Bütün Amerikalıların sadece yüzde 55’i güneşin bir yıldız olduğunu biliyor.

Koleje giden Amerikalıların yaklaşık yüzde 70’i daha fazla para kazanmak için bunu yapıyor.

Çocukların% 44’ü uyumadan önce televizyon izliyor.

% 75 hava olan bazı dondurmalar var. Şimdi tüm bu dondurmaları tatmak tadı güzel olacak, ama sonraki sağlıksız kilo aldırmaya ne dersiniz?

Vücut yağ yüzdesi

Temel bir “Cilt Çekme Kaliper Testi”, bir arama tablosu ile birlikte “Vücut Yağ Yüzdesi” nizi hızla belirlemenizi sağlayabilir. İşte erkekler ve kadınlar için bazı vücut yağ yüzdesi yönergeleri: S. Kadınlar için sağlıklı vücut yağ yüzdesi neden her zaman erkekler için daha yüksektir? A. Kadınlar, Çocuk Rulmanları için daha fazla vücut yağına ihtiyaç duyarlar. Bu sağlıksız yağ birikiminden kurtulmak için, kalp hızımızı biraz yağ yakabileceğimiz bir düzeye kadar yükselten düzenli bir egzersiz yapmamız gerekecek.

Kalp Atış Yüzdesi

Aslında, egzersiz yapmak yararlı olmak için kalbimizi almamız gereken belirli bir hız var. Bu kalp atış hızı genellikle “Egzersiz Kalp Atım Hızı” veya “Hedef Kalp Atım Hızı” olarak adlandırılır. Bunun arkasındaki temel matematik, Maksimum Kalp Atış Hızı (MHR) yaşınızın 220 eksi olmasıdır. Öyleyse, antrenmanınızı bu oranın altında, MHR’nizin belirli bir% ‘si olan “Hedef Kalp Atım Hızı” nda yapmanız gerekir.

Panda Yüzdeleri

Devasa pandaların (Ailuropoda melanoleuca) baskın alt türleri olan Sichuan dev pandaları büyük, siyah-beyaz bir ayıdır. Beyaz tüylü bir yüze karşı siyah kulakları, burun ve göz yamaları ile kolayca tanınabilir. Vücudunun geri kalanı beyaz olsa da panda’nın bacakları ve omuzları da siyahtır. Panda’nın kürkünün yaklaşık% 40’ı Siyah,% 60’ı beyazdır. Panda’nın diyetinin neredeyse tamamı (% 95 ila% 99) bambudan oluşmasına rağmen, bal, yumurta, balık, patates, çalı yaprağı, portakal ve muz da yiyecektir. Bunun tatmin edici olmadığı durumlarda, pandaların otları, böcekleri, meyveleri ve hatta küçük memelileri bile yediği bilinmektedir. Bir Panda, tipik bir günde 14 saatte 40 kg Bambu yiyebilir. Dişiler erkeklerden yaklaşık yüzde 20 daha küçüktür. 2003 yılı sonu itibariyle Çin hükümeti, toplam 40 panda rezervini, 1.040.000 hektarı ve toplam dev panda habitatının yaklaşık% 45’ini koruyordu. Planın tamamlanması üzerine, tüm panda yaşam alanlarının yüzde 60’ı korunan alanlara dahil edilecektir. 2004 yılında, bir araştırma vahşi doğada 1.600 dev panda sayıldı. Bu sayı az olmakla birlikte, 1980’lerde tahmin edilen rakamlardan yüzde 40 daha yüksek, WWF diyor. Bu başarının elde edilebildiği WWF gibi muhafazakar örgütlerin çabaları yoluyla.

Uçak Kazası Yüzdeleri

Bir uçak uçuşu sırasında çarpma olasılığı çok küçüktür.

Kaydedilen kazaların tarihine göre, 1,2 milyonda 1 civarındadır.

Başka bir deyişle, uçakların sadece% 0.000083’ü çöktü.

Ek olarak, bir uçak kazasında hayatta kalma şansı şaşırtıcı derecede yüksektir.

Ortalama olarak, yolcuların yüzde 95’i tipik bir uçak kazasında hayatta kalmaktadır.

En kötü kazalarda bile, genellikle en az% 75, (veya her 4 kişiden 3’ü), yolcular hayatta kalır.

Öyleyse, herhangi bir uçma korkusuna gerek yok, çünkü matematik sizin lehinize,% 100 güvende olacağınızdan fazlasıyla.

 

Mücevheratta Yüzdeler

Web’de sonsuz sayıda ilginç yüzdeler var.

Örnek olduğunu biliyor muydunuz:

“14 ayar altın” =% 58.33 Altın,% 14 ila% 28 Bakır ve% 4 ila% 28 Gümüş

“Beyaz Altın” =% 75 ila% 85 Altın,% 8 ila% 10 Nikel ve% 2 ila% 9 Çinko.

 

İnternet Pornografi Yüzdeleri

İnternette Pornografi ile ilgili bazı yüzde istatistikleri:

Toplam arama motoru isteklerinin% 25’i porno bağlantılıdır. (En iyi üç arama: seks, mp3 ve hotmail.)

Toplam e-postaların% 8’i porno bağlantılıdır. Ortalama günlük pornografik e-postalar İnternet kullanıcısı başına 4,5’tir.

Toplam web sitelerinin% 12’si pornografik.

İnternet kullanıcılarının belirli bir yüzdesiyle kesinlikle çok fazla kinky şeyler oluyor:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir