Brütten Nete Maaş Hesaplama

Brütten Nete Maaş HesabıAy Brüt
Maaş
SGK Primi İşsizlik
Sigortası
Damga
Vergisi
AGİ K. Gelir Vergisi
Matrahı
Gelir Vergisi
Kesintisi
Net Maaş Toplam
(Net+AGİ)
Vergi Dilimi SSK
İşveren
İşsizlik
İşveren
Toplam
Maliyet
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Ortalama

 

Çalışan İçin Brüt Maaşın Önemi Nedir ?

Çalışanların ay sonunda hesaplarına brüt maaş yerine net maaş yattığı için brüt maaşın çalışan nezlinde çok bir önemi yoktur.
Sonuçta herkes cebine giren paraya bakar. Yıl içinde aylar ilerledikçe vergi ve kesintiler artarken brüt maaş sabit kalıyor
olması çalışanın maaşını iyice erimektedir. Ay sonunda bordroda kabarık brüt maaşı görüp net maaşla yetinilecek olması
çalışanlar için moral bozucu bir durumdur. Ancak günümüzde işe alım anlaşmalarında çalışanlara brüt maaş üzerinden teklif yapılabilmektedir.
Bu durumlarda çalışanların karar vermeden önce yıl içinde alacakları ortalama net maaşı hesaplamaları faydalı olacaktır çünkü brüt maaş genellikle yanıltıcı olabilmektedir.

İşveren İçin Brüt Maaşın Önemi Nedir ?

Brüt maaş, doğrudan işverenin çalışanın için cebinden çıkan miktar olduğundan işveren nezlinde birinci dereceden önem teşkil etmektedir.
Bu sebepledir ki günümüzde artık birçok firma iş görüşmelerinde çalışanlara alacakları net maaş yerine doğrudan brüt maaş teklif etmektedirler.
Bu durum işverenin işine gelmektedir çünkü bu sayede işveren çalışanın yıllık maliyetini daha en baştan hesaplamış ve sabitlemiş oluyor.
İşveren bu sayede yıl içinde değişecek olan kesinti ve vergi miktarlarından da etkilenmemiş oluyor.Brütten Nete Maaş Hesaplama ile işveren maliyetini de hesaplayabilirsiniz.

Net Maaş Nedir ?

Net maaş, ay sonunda çalışanın hesabına yatar tutardır. Diğer bir deyiş ile net maaş işveren tarafından çalışan için ödenen toplam paradan
vergi ve kesintilerin düşülmesi sonrasında çalışana ödenen paradır.

Çalışan İçin Net Maaşın Önemi Nedir ?

İster net maaş üzerinden ister brüt maaş üzerinde anlaşma yapılmış olsun, çalışan için önemli olan maaş günü geldiğinde hesabına
yatacak olan net maaştır. İşe başlarken net maaş üzerinde anlaşma yapılması çalışan için avantajlıdır çünkü bu sayede çalışan kişi
on iki ay boyunca cebine girecek olan parayı en başından bilecek ve bütçe planlaması ile yatırımlarını buna göre planlama imkânına
sahip olabilecektir. Bununla birlikte yıl içinde gittikçe artacak olan vergi ve kesintilerden etkilenmeyecek ve maaşı erimeyecektir.

İşveren İçin Net Maaşın Önemi Nedir ?

İşveren için net maaş doğrudan değil dolaylı olarak önemlidir. Eğer işveren çalışanları ile brüt maaş üzerinden anlaşma yapmış ise 12 ay boyunca
aynı brüt maaşı öder ve çalışanlarının ceplerine girecek olan net maaştan hiçbir şekilde etkilenmez. Fakat işveren çalışanlarına her ay aynı
net ücreti ödeyeceğini vaat etmiş ise yıl içinde her ay her çalışan için farklı brüt ücretler ödemek durumunda kalacaktır. Bu şirketler için
bir dezavantajdır çünkü bu durumda işçi giderleri her geçen ay artacak ve bir önceki aydan da farklılık gösterecektir.

Net Maaş ile Brüt Maaş Arasındaki Fark Nedir ?

Brüt maaş ile net maaş arasındaki temel fark çalışanın ham maaşından düşülen vergi ve özel kesintilerdir. Günümüzde brüt maaş üzerinden dört ayrı kesinti yapılmaktadır. Bunlar ;

– Sosyal Güvenlik (SGK) primi

– İşsizlik sigortası

– Damga vergisi

– Gelir vergisi

Brütten Nete Maaş Hesaplama ile bu hesapları yapabilirsiniz.

Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır ?

Brütten nete maaş hesabı, her ayın brüt ücret miktarına bağlı olarak değişen yasal kesintilerin hesaplanarak brüt miktardan çıkarılması ile yapılır.
Çalışanlar için yasal kesinti yüzdeleri aşağıdaki gibidir;

– Sosyal Güvenlik (SGK) primi % 14

– İşsizlik sigortası % 1

– Damga vergisi % 0.759

– Gelir vergisi %15-35

Yapılan kesintilerden SGK primi, işsizlik sigortası ve damga vergisi direkt olarak son ayın brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Ancak gelir vergisi kesintisinin hesaplanması son ay yatırılan brüt maaş ile birlikte yıl başından beri yatırılan brüt maaşlar neticesinde toplanan kümülatif gelir vergisi matrahının da hesaplanmasını gerektirir. Bir önceki ayın kümülatif gelir vergisi matrahı ile son ayın kümülatif gelir vergisi matrahının bulunduğu vergi dilimlerine bağlı olarak gelir vergisi kesintisi hesaplanır.Brütten Nete Maaş Hesaplama bu hesapları otomatik olarak yapmaktadır.

2018 Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir ?

2018 yılı için belirlenmiş olan gelir vergisi dilimleri ve her bir dilim için gelir vergisi kesinti miktarları aşağıdaki gibidir;

1. vergi dilimi : 0- 14800 -> % 15

2. vergi dilimi : 14800 – 34000 -> % 20

3. vergi dilimi : 34000 – 120000 -> % 27

4. vergi dilimi : 120000 – -> % 35

Not: 4. vergi dilimi üçret gelirlerinde geçerlidir. Ücret dışı gelirler için;

3. vergi dilimi : 34000 – 80000 -> % 27

4.vergi dilimi : 80000 – -> % 35

2019 Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir ?

2019 yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri 2018 yılı ile aynı olup yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35 olrak açıklanmıştır.

2019’da her bir dilim için belirlenen gelir vergisi kesinti miktarları aşağıdaki gibidir;

Brütten Nete Maaş Hesaplaması ile gelir vergisi dilimlerini ve uygulancakmolan kesinti miktarlarını hesaplayabilirsiniz.

1. vergi dilimi : 0- 18000 -> % 15

2. vergi dilimi : 18000 – 40000 -> % 20

3. vergi dilimi : 40000 – 148000 -> % 27

4. vergi dilimi : 148000 – -> % 35

Not: 4. vergi dilimi üçret gelirlerinde geçerlidir. Ücret dışı gelirler için;

3.vergi dilimi : 40000 – 98000 -> % 27

4.vergi dilimi : 98000 – -> % 35

Toplam Ele geçen Miktarın Hesaplanması

Çalışanın toplam eline gecen miktar, kesintiler sonucu hesaplanan net maaş ile çalışanın medeni durumu,
eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısına bağlı olarak hesaplanan asgari geçim indirimidir.
Dolayısı ile toplam ele geçen miktar hesaplanmasında net maaş ile asgari geçim indirimi toplanarak ay sonunda
çalışanın cebine girecek olan toplam para hesaplanır. Toplam ele geçen miktarın iş görüşmelerinde ve ise alımlarda
özellikle sorulması ve belirtilmesi çalışanların daha sonra mağduriyet yaşamamaları için çok önemlidir.
Zira birçok şirket çalışana maaş teklif ederken asgari geçim indiriminin teklif edilen tutarın içinde olduğunu beyan etmektedir.
Bu konu açıkça dile getirilmediğinde çalışan asgari geçim indiriminin kendisine ayrıca ödeneceğini varsaymaktadır.
Maaş günü geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için asgari geçim indirimi konusu en baştan konuşulmalı ve bu ücretin
işveren tarafından çalışan için ödenen bir bedel olmadığı da unutulmamalıdır.

Toplam İşveren Maliyetinin Hesaplanması

Toplam işveren maliyeti işverenin çalışan için ödediği brüt maaş ile buna bağlı olarak devlete ödediği
gelir vergisi ve işsizlik sigortası vergisidir. Dolayısı ile toplam işveren maliyeti son aya ait brüt maaş,
gelir vergisi ve işsizlik sigortası toplanarak hesaplanabilir. İşverenler için yasal kesinti yüzdeleri aşağıdaki gibidir;

– Sosyal Güvenlik (SGK) primi % 20.5

– İşsizlik sigortası % 1

Belirli koşulları sağlayan işverenlere sosyal güvenlik kurumu primi kesintisinde %5’lin bir indirim uygulanır.
Bu durumda olan şirketlerin toplam işveren maliyeri aşağıdaki kesinti yüzdelerine göre hesaplanır.

– Sosyal Güvenlik (SGK) primi % 15.5

– İşsizlik sigortası % 1

2018 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Miktarı

Medeni durum, eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren ait asgari geçim indirimi tutarları
2018 yılı için aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Bekar Çalışan 152,18 TL

Evli ve Eşi Çalışan 152,18 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi 197,83 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi 228,56 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi 243,48 TL

Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi 258,70 TL

Evli ve Eşi Çalışmayan 182,51 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi 205,44 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi 228,16 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi 258,70 TL

Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi 258,70 TL

2019 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Miktarı

BEKAR 191,88
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 191,88
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUK 220,66
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUK 249,44
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUK 287,82
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUK 307,01
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUK 326,20

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 230,26
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUK 259,04
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUK 287,82
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUK 326,20
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUK 326,20
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUK 326,20

Netten Brüte Maaş Hesaplama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir