Emeklilik Hesaplama

Emeklilik Hesaplama

Emeklilik hesaplama yapmak için doğum tarihinizi, sigorta başlangıç tarihinizi ve prim gün sayınızı giriniz.

Emeklilik Hesaplama

Emeklilik hesaplama sayfamızda hem tam emeklilik hesaplaması yapabilir,hem de kısmı emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz.

Emeklilik

Emeklilik, kişilerin vatandaşı oldukları ülkenin yasalarına göre emeklilik şartlarını tamamlayıp çalışma hayatlarını noktalamalarıdır. Emeklilik statüsü kazanan kişilere “emekli” denir.

Emekli Maaşı

Emekli olmaya hak kazanmış olan vatandaşlara devlet tarafından yapılan aylık ödemeye emekli maaşı denir.

 

Emeklilik Şartları

Emeklilikle ilgili en çok tartışılan konuların başında emeklilik şartları gelmektedir. Emeklilik şartları ile ilgili en çok merak edilenler şunlardır;

 

Emeklilik şartları tüm ülkelerde aynı mıdır? (Emeklilik Hesaplama)

Emeklilik şartları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Her ülkenin kendi vatandaşları için çıkardığı emeklilik yasaları vardır. Kişiler çalışmış oldukları ülkenin belirlediği emeklilik yasalarına göre emekli olmaya hak kazanabilirler.

 

Emeklilik şartları ülkemizde kadın ve erkek için aynı mıdır? (Emeklilik Hesaplama)

Ülkemizdeki emeklilik kanunlarında kadınlar ve erkekler için belirlenmiş olan emeklilik şartları birbirinden farklıdır. Genel olarak kadınların emekli olma yaşı erkeklerden daha düşüktür. Aynı şekilde daha önceden çıkan kanunlarda sigortalılık süresinin de kadınlar için daha az olduğunu görebiliriz. Doldurulması gereken prim gün sayısında ise son çıkan kanunlar ile birlikte kadınlar ve erkekler için eşitlik söz konusudur. Aynı kanun ile emekli olacak olan bir kadın ve bir erkeğin tamamlaması gereken prim gün sayısı aynıdır.

 

Emeklilik şartları ülkemizde herkes için aynı mıdır? (Emeklilik Hesaplama)

Ülkemizde emeklilik şartlarını belirleye birden fazla kanun vardır. Bu kanunların her birinde emeklilik şartları birbirinden farklıdır. Bu durum sokaktaki vatandaşın kafasını karıştırmaktadır. İnsanlar kanunların detaylarını bilmedikleri gibi hangi kanun ile emekli olacaklarını da net olarak bilememektedirler. Öyle ki bununla ilgili televizyon programları bile çıkmıştır. Programda vatandaşlara çalışma bilgileri soruluyor ve ne zaman ve nasıl emekli olabilecekleri bilgisi veriliyor. Aslında bu konu bu kadar karmaşık değil. Ülkemizde emeklilik şartlarını belirleyen ana etmek kişilerin sigorta sicil kayıtlarıdır. Sigorta sicil kaydı bir kişinin ilk defa sigortalı olarak işe başladığı tarihtir. Bu tarih niye önemi? Bu tarih önemli çünkü kişi bu tarihte geçerli olan emeklilik yasasına tabi olacak ve bu yasanın belirlemiş olduğu emeklilik şartlarını sağladığında emekli olabilecektir.

 

Bu durumda şunu diyebiliriz. Aynı emeklilik yasasının geçerli olduğu tarihler arasında sigorta sicil kaydı olan vatandaşlar için emeklilik şartları aynıdır. Ancak farklı yasanın geçerli olduğu tarihlerde ilk kez sigortalı işe başlamış olanlar için farklı emeklilik şartları geçerli olacaktır.

Son olarak kısmı emeklilik kanunlarında emekli olabilme şartı tüm emeklilik şartlarını tamamladığı yıla göre değişiklik göstermektedir. Bu da kişilerin doğum tarihlerinin dolaylı olarak emeklilik şartlarını etkilemesine neden olmaktadır. Aynı yasaya tabi olan iki kişi, farklı yaşlarda olmaları sebebi ile farklı emeklilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Kısmı emeklilik ve yaştan emeklilik başlığı altında konu ile ilgili daha fazla detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Ülkemizde emeklilik şartları nelerdir? (Emeklilik Hesaplama)

Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de emekli olmaya hak kazanabilmek için yerine getirilmesi gereken üç temel şart vardır. Bunlarda ilki sigortalılık süresi, ikincisi yaş şartı, üçüncüsü de sigortalı olarak çalışılması gereken prim gün sayısıdır. Bu üç temel şartın miktarları farklı zamanlarda çıkan farklı emeklilik yasalarına göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden bu miktarlar herkes için anı olmayabiliyor ve kadın ile erkek için de farklı miktarlar istenebiliyor.

 

Son çıkan emeklilik kanunlarında emekli olabilmek için istenen prim gün sayısı o kadar çok arttı ki çalışanların emekli olabilmeleri için gereken üç temel şarttan biri olan sigortalılık süresi artık şart olmaktan kalktı. Neden mi? Çünkü zaten emekli olabilmek için istenen prim günlerini tamamlamak için sigortalılık süresinden daha fazla çalışmak gerekiyor. Bu sebeple son kanunlarda sadece emeklilik yaşı ve prim gün sayısı şartının istendiğini görebilirsiniz.

 

Emekli Olduktan Sonra Çalışmaya Devam Edebilir miyim? (Emeklilik Hesaplama)

Son yıllarda emeklilerin çalışmaya devam etmesi. Artık emekli olmasına rağmen çalışmaya devam edenleri gördüğümüzde şaşırmıyoruz bile. Gerek emeklilere ödenen aylıkların günden güne azalması, gerekse de hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yüzünden günümüzde çok fazla emekli, emekliği gelmesine rağmen çalışmaya devam ediyor. Bunca sene çalışmış olmanın yorgunluğu ile emekliliğin tadını çıkarmak isteyenler ise emekli maaşlarının yetersiz olması sebebiyle bir süre sonra hayatına geri dönmek istiyor.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek mümkündür. Emekliği gelmiş olan kişiler ister çalıştıkları şirkette isterlerse de farklı bir şirkette çalışmaya devam edebilirler. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam etme kararı alan kişinin vermesi gereken önemli bir kadar daha vardır. Kişi ya emekli maaşının tamamından ya da çalışmaya devam ettiği şirketten almakta olduğu maaşın bir bölümünden feragat ekmek durumundadır. Bu iki seçenek arasında kalan emekli kişiler, gelir kaybına uğramamak için, emeklilikleri boyunca çalışmayı planladıkları süreyi de göz önünde bulundurarak detaylı bir hesap yapmaları gerekmektedir.

 

Emekli olduktan sonra çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? (Emeklilik Hesaplama)

Emekli olduktan sonra tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmak istediklerini bildiren vatandaşların çalışmaya devam ettikleri şirketten almış oldukları maaştan hiçbir kesinti yapılmaz. Bu kişiler çalıştıkları şirkette emekli olmadan önce aldıkları ücretin tamamını emekli olduktan sonra da almaya devam ederler. Fakat bu kişilere çalıştıkları süre boyunca devler tarafından emekli maaşı ödemesi yapılmaz. Yani emekli olduktan sonra tüm sigorta kolları tabi olarak çalışmaya devam edenler hak etmiş oldukları emeklilik maaşını alamazlar. Devlet bu kişilere emekliliğe hak kazandıkları tarih itibarı ile değil de çalışmaya hayatını tamamen noktaladıkları tarih itibarı ile aylık olarak emekli maaşı ödemesi yapmaya başlar.

 

Emekli olduktan sonra çalışırsam maaşımdan ne kadar kesinti yapılır? (Emeklilik Hesaplama)

Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak çalışmak istediğini bildiren kişilerin sigorta girişleri buna göre yapılır. Bu kişilerin emekli maaşlarında bir kesinti yapılmaz ve emekli aylıkları tam olarak hesaplarına yatırılır. Ancak çalışmaya devam ettikleri şirketten altıkları maaştan %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılır.

 

Emekli olduktan sonra çalışırsam hem emekli maaşı hem de işyeri ücreti alabilir miyim? (Emeklilik Hesaplama)

Sadece emeklikten sonra Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak sigorta girişleri yapılan kişiler emekli olduktan sonra hem emekli maaşı hem de işyeri maaşı alabilirler. Fakat işyerinden aldıkları maaşın yüzde 7,5 kadarı kesilir.

Emeklilikten sonra tüm sigorta kollarına tabi olarak sigorta girişi yaptıran kişiler ise hem emekli maaşı hem de işyeri ücreti alamazlar. Bu kişiler sadece işyeri ücretini alabilirler. Emekli maaşı alamazlar. Ama işyeri ücretleri kesintisiz olarak almaya devam edebilirler.

Emekli olduktan sonra çalışırsam emekli maaşım artar mı?  (Emeklilik Hesaplama)

Emekli olduktan sonra eğer Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olarak sigorta girişi yaptırıp hem emekli maaşı hem de işyeri maaşı alıyor iseniz emeklilik sonrası çalışmanız aldığınız emekli maaşını etkilemeyecektir. Emekli olarak ne kadar çalışmaya devam ederseniz edin, emekli maaşınızda bir artış olmayacaktır.

 

Emekli olduktan sonra eğer tüm sigorta kollarına tabi olarak tabi olarak sigorta girişi yaptırıp hem emekli maaşınızdan feragat ettiyseniz emeklilik sonrası çalışmanız, çalışma hayatını noktaladıktan sonra alacağınız ilk emeklilik maaşınızı arttıracaktır. Bu durumda olan kişilerin emeklilik aylığı iki ayrı maaş hesaplanır. Bunlarda iki emekli olmadan önceki çalışması boyunca ödenmiş olan primlere göre hesaplanan emekli maaşı miktardır. İkincisi de emekli olduktan sonraki çalışması boyunca yatırılan primlere göre yapılan hesaplama sonucu çıkan emekli maaşı miktarıdır. Bu kişilere ödenecek olan emeklilik ücreti bu iki miktarın toplamıdır. Yani emeklilik sonrası, emekli maaşı almadan çalışanlar ne kadar uzun süre çalışırlarsa ve ne kadar fazla miktarda prim öderlerse, emekli aylığı almaya başladıklarında alacakları emekli maaşı ücreti de o kadar yüksek olacaktır.

 

Ekekler İçin Tam Emeklilik Şartları (Emeklilik Hesaplama)

Sigorta girişi sigortalılık Yaş Prim
08.09.1976 25 Yok 5000
9.09.1976 23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979 23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980 23.05.1982 25 46 5075
24.05.1982 23.11.1983 25 47 5150
24.11.1983 23.05.1985 25 48 5225
24.05.1985 23.11.1986 25 49 5300
24.11.1986 23.05.1988 25 50 5375
24.05.1988 23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989 23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991 23.11.1992 25 53 5600
24.11.1992 23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994 23.11.1995 25 55 5750
24.11.1995 23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997 23.11.1998 25 57 5900
24.11.1998 8.09.1999 25 58 5975
9.09.1999 30.04.2008 60 7000
1.05.2008 31.12.2008 60 7200
1.01.2009 31.12.2009 60 7200
1.01.2010 31.12.2010 60 7200
1.01.2011 31.12.2011 60 7200
1.01.2012 31.12.2012 60 7200
1.01.2013 31.12.2013 60 7200
1.01.2014 31.12.2014 60 7200
1.01.2015 31.12.2015 60 7200
1.01.2016 31.12.2016 60 7200
1.01.2017 31.12.2017 60 7200
1.01.2018 31.12.2018 60 7200
1.01.2019 31.12.2019 60 7200
1.01.2020 31.12.2020 60 7200
1.01.2021 31.12.2021 60 7200
1.01.2022 31.12.2022 60 7200
1.01.2023 31.12.2023 60 7200
1.01.2024 31.12.2024 60 7200
1.01.2025 31.12.2025 60 7200
1.01.2026 31.12.2026 60 7200
1.01.2027 31.12.2035 60 7200
1.01.2036 31.12.2037 61 7200
1.01.2038 31.12.2039 62 7200
1.01.2040 31.12.2041 63 7200
1.01.2042 31.12.2043 64 7200
1.01.2044 – 65 7200

 

Kadınlar İçin Tam Emeklilik Şartları (Emeklilik Hesaplama)

Sigorta girişi sigortalılık Yaş Prim
31.03.1981 20 Yok 5000
1.04.1981 08.09.1981 20 38 5000
9.09.1981 23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984 23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985 23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986 23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987 23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988 23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989 23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990 23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991 23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992 23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993 23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994 23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995 23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996 23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997 23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998 23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999 08.09.1999 20 56 5975
9.09.1999 30.04.2008 58 7000
1.05.2008 31.12.2008 58 7200
1.05.2009 31.12.2009 58 7200
1.05.2010 31.12.2010 58 7200
1.05.2011 31.12.2011 58 7200
1.05.2012 31.12.2012 58 7200
1.05.2013 31.12.2013 58 7200
1.05.2014 31.12.2014 58 7200
1.05.2015 31.12.2015 58 7200
1.05.2016 31.12.2016 58 7200
1.05.2017 31.12.2017 58 7200
1.05.2018 31.12.2018 58 7200
1.05.2019 31.12.2019 58 7200
1.05.2020 31.12.2020 58 7200
1.05.2021 31.12.2021 58 7200
1.05.2022 31.12.2022 58 7200
1.05.2023 31.12.2023 58 7200
1.05.2024 31.12.2024 58 7200
1.05.2025 31.12.2025 58 7200
1.05.2026 31.12.2026 58 7200
1.05.2027 31.12.2035 58 7200
1.01.2036 31.12.2037 59 7200
1.01.2038 31.12.2039 60 7200
1.01.2040 31.12.2041 61 7200
1.01.2042 31.12.2043 62 7200
1.01.2044 31.12.2045 63 7200
1.01.2046 31.12.2047 64 7200
1.01.2048 – 65 7200

 

Ekekler İçin Kısmi Emeklilik Şartları  (Emeklilik Hesaplama)

Doğum Tarihi sigortalılık Yaş Prim
<= 23.05.1952 15 55 3600
24.05.1952 – 23.05.1955 15 56 3600
24.05.1955 – 23.05.1958 15 57 3600
24.05.1958 – 23.05.1961 15 58 3600
24.05.1961 – 23.05.1964 15 59 3600
> 23.05.1964 15 60 3600

Tamamlama Tarihi sigortalılık Yaş Prim
01.05.2008 – 31.12.2035 Yok 63 5400
01.01.2036 – 31.12.2037 Yok 64 5400
> 01.01.2038 Yok 65 5400

 

Kadınlar İçin Kısmi Emeklilik Şartları  (Emeklilik Hesaplama)

Doğum Tarihi sigortalılık Yaş Prim
<= 23.05.1952 15 50 3600
24.05.1952 – 23.05.1955 15 52 3600
24.05.1955 – 23.05.1958 15 54 3600
24.05.1958 – 23.05.1961 15 56 3600
24.05.1961 – 23.05.1964 15 58 3600
> 23.05.1964 15 58 3600

Tamamlama Tarihi sigortalılık Yaş Prim
01.05.2008 – 31.12.2035 Yok 61 5400
01.01.2036 – 31.12.2037 Yok 62 5400
01.01.2038 – 31.12.2039 Yok 63 5400
01.01.2040 – 31.12.2041 Yok 64 5400
> 01.01.2042 Yok 65 5400

 

Dünyada en iyi emeklilik sistemine sahip on ülke

 

1- Danimarka (Emeklilik Hesaplama)

Danimarka, en son Mercer endeksine göre dünyadaki en iyi emeklilik sistemine sahiptir. Temel bir emeklilik maaşı, test edilmiş emekli maaşı, tam olarak finanse edilen tanımlanmış bir katkı planı ve bir dizi diğer zorunlu plana sahiptir. Danimarka’nın en çok not almasına rağmen Mercer, ülkenin tasarruf sahiplerine sahteciliğe karşı daha iyi koruma sağlayabileceğini söyledi.

2- Avustralya (Emeklilik Hesaplama)

Avustralya’da, genel devlet gelirlerinden ve aynı zamanda “Süper” olarak bilinen zorunlu özel sektör tasarruf düzenlemelerinden ötürü ödenen, emekli ve işverenlerin temel seviyenin üstüne çıkabileceği, ödenmiş bir emeklilik maaşı bulunmaktadır. Avustralya sistemi geniş bir alana yayılmış olmasına rağmen Mercer, emeklilerinin emekli maaşlarını çok hızlı bir şekilde patlatmamalarını sağlamak için daha fazlasını yapabileceğini söylüyor.

3- Hollanda (Emeklilik Hesaplama)

Hollanda’nın emeklilik gelir sistemi, endüstriyel anlaşmalarla bağlantılı olan, sabit oranlı bir kamu emekliliği ve kazançla ilgili bir mesleki emeklilik maaşı içermektedir. Çoğu insan emeklilik maaşlarını ortalama maaşlarına dayandıran fayda planları tanımlamıştır.

4- Finlandiya (Emeklilik Hesaplama)

Finlandiya, test edilen anlamına gelen temel bir devlet emekliliğine sahiptir. Ayrıca, tasarruf sahiplerinin ödeyebileceği çeşitli kazanç planlarına da sahiptir. Mercer, Finlandiya’nın emeklilik sistemini, insanların gelecekleri için yaptıkları zorunlu tasarruf düzeyini artırarak geliştirebileceğini söyledi.

5- İsviçre (Emeklilik Hesaplama)

İsviçre’nin kamu emekliliği ile ilgili bir kazancı vardır. İşçiler ayrıca, şirket maaşlarına – daha yaşlı olduklarına – daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. İsviçreli sigorta şirketleri ayrıca, tasarruflarını artırmak için kullanabilecekleri gönüllü emekli maaşları da sunuyor.

6- İsveç (Emeklilik Hesaplama)

İsveç’te kazançlarla ilgili bir sistemin yanı sıra emeklilere garantili bir temel gelir seviyesi sağlamak için gelir testi yapılmış bir emeklilik maaşı bulunmaktadır. Ancak, bununla birlikte boşanmak, boşanmış insanların emekli maaşlarına karşı bir koruma eksikliğidir. İsveç’in emeklilik sistemi en son 1999 yılında yeniden düzenlenmiştir.

7- Kanada (Emeklilik Hesaplama)

Kanada’da insanların emekli maaşı ödemelerine izin vermek için asgari yaşına sahip olmamasına rağmen, ilk onunu yaptı. Kanada’da sabit oranlı emekli maaşı vardır – düşük gelirlileri korumak için test edilmiş ek emeklilik maaşının yanı sıra. Ayrıca, emeklilikte garantili bir gelir elde eden, birçoğunun fayda düzenlemelerini tanımlayan şirket emeklilik planlarına tasarruf şansı da sunar.

8- Şili  (Emeklilik Hesaplama)

Marjinal olarak İngiltere’yi döverek, Şili işçileri tanımlanmış emeklilik maaşı ödemeye zorlar ve aynı zamanda onlara araçlarla test edilmiş sosyal yardımlar sunar. Şili’nin sistemi iyi çalışıyor olabilir, ancak Mercer ülkenin daha iyi hale gelmek için ortalama hanehalkı tasarruf düzeyini yükseltmesi gerektiğini söylüyor.

9- Birleşik Krallık  (Emeklilik Hesaplama)

Birleşik Krallık marjinal olarak ilk 10’a girmiştir. Halihazırda, sabit oranlı bir emekli maaşı ve gelirden arındırılmış emekli kredileri ile yeniden değerlenen ortalama ömür boyu maaşı temel alan kazanç ile ilgili bir emekli maaşı vardır. Ancak 2016’dan itibaren bu, tek kademeli bir devlet emekli maaşı ile değiştirilecek. Otomatik kayıt olarak adlandırılan yeni bir politika devreye giriyor, bu da insanların otomatik olarak emeklilik planlarına kaydolacağı anlamına geliyor. Onlar isterlerse dışarıda kalabilirler, ancak şu anda insanların yaklaşık 90pc’si şemalarda kalıyor.

10- Singapur  (Emeklilik Hesaplama)

Onuncu sırada Singapur var. Onun halkı tüm Singapurlu sakinlerine hitap eden Merkezi Yardım Fonu’na güveniyor. Singapurluların emeklilik paralarını, yaşamın herhangi bir aşamasında belirlenmiş konut ve sağlık giderleri için kullanmalarına izin verilir. Emeklilik yaşına geldiklerinde, geri kalanını ancak istedikleri gibi harcadıkları halde, hayatlarının geri kalanında bir gelir akışı olarak asgari düzeyde para almaları zorunludur.

 

OECD’ye göre Ülkelerin Emekli Maaşı Raporu

Hangi ülkeler en yüksek emekli maaşlarına sahipler  (Emeklilik Hesaplama)

Hollanda, Türkiye ve Hırvatistan’daki emekliler emekli olduklarında çalışan bir ücretin% 100’ünden fazlasını alıyorlar. Nitekim, Hollandalı ve Türk emekliler sırasıyla% 101 ve% 102’dir, ancak Hırvatlar% 129 oranında cömerttir. OECD, üye ülkelerden ve diğer birçok ülkeden verileri analiz eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesidir. Birleşik Krallık emeklileri emekli olduklarında çalışma ücretlerinin% 29’unu alırlar. Bir Bakışta 2017 raporunda OECD Emekliliklerinin bir parçası olarak derlenen veriler ayrıca Hindistan’ı (% 99), Portekiz’i (% 95) ve İtalya’nın (% 93) çok rekabetçi emeklilik oranlarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Gelişmiş ülkeler arasında en düşük emekli maaşı veren ülkeler  (Emeklilik Hesaplama)

Ölçeğin diğer ucunda, Birleşik Krallık’taki emekli maaşları, herhangi bir OECD ülkesinde, emekli olduklarında çalışan bir maaşın sadece% 29’unu alan en kötü anlaşmadan muzdariptir. Bunu perspektife koymak için OECD ortalaması% 63, AB üye ülkeleri ortalaması ise% 71’dir. Diğer yerlerde ABD’de emekli maaşı% 49, Çin’de 1,4 milyardan fazla kişiye ev sahipliği yapan bu oran,% 83, OECD verilerine göre.Yine de bu sayıların çoğu cömert görünmekle birlikte, daha ciddi bir endişeye sahiptir. Ancak, bunun Amerika Birleşik Devletleri’nde durumun böyle olmadığını belirtmek önemlidir.Dünya Bankası’na göre, en büyük emeklilik sistemlerine sahip altı ülkede emekliler sekiz ila 11 yıl daha uzun ve Japonya’da 16 yıl daha uzun yaşıyor.

ABD, İngiltere, Japonya, Hollanda, Kanada ve Avustralya’daki bu emeklilik sistemleri, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda “küresel bir saat ayarlı bomba” olarak tanımlandı. Raporda, “Dünyadaki hızlı ekonomik büyümenin nedeni budur” dedi. İstatistiğe Çin ve Hindistan eklenirse, mevcut küresel ekonominin eşdeğeri olan 400 trilyon dolara ulaşacak. Küresel emekli maaşı krizi 400 $ ‘lık bir düşüş yaratacak Resim: Dünya Ekonomik Forumu Dünya Ekonomik Forumu’nda finans ve altyapı sistemleri yöneticisi Michael Drexler, “Uzun ömürlülük ve yaşlanan nüfusun beklenen artışı, iklim değişikliğinin mali eşdeğeridir” diyor. Drexler, “Şimdi ele almalıyız ya da olumsuz sonuçlarının gelecek nesillere uğrayacağını kabul etmeliyiz, bu da çocuklarımıza ve torunlarımıza imkansız bir zorlama getirecek” diye ekliyor.

Emeklilik krizinin önlenmesi  (Emeklilik Hesaplama)

Meselelerle mücadele etmek için, birçok AB üyesi ve OECD ülkesi de dahil olmak üzere birçok ülke, kadınların ve erkeklerin emekli olabileceği yaşları artırmaktadır. Örneğin Birleşik Krallık’ta kadın emeklilik yaşı hem kadın hem de erkeklerin 2020’ye kadar 66’ya ulaşması için artacaktır. Hükümet ayrıca 2026 ve 2028 yılları arasında 66’dan 67’ye çıkacak olan daha fazla artış planlamaktadır. Bu yıl Birleşik Krallık, işverenlerin, 22 yaş ve üstü çalışanlar için yılda en az 10.000 £ (13.980 $) kazanan bir işyeri emeklilik planı sağlamalarını zorunlu kılmıştır. Fakat uzmanlar, emeklilik yaşını yükseltmenin küresel emeklilik uçurumunu kapatmak ve dünya çapındaki politika yapıcıları bir dizi başka tedbiri de dikkate almaya teşvik etmek için yeterli olmayacağını söylüyorlar.

Küresel emeklilik krizi hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Hangi yaşta emekli olmayı planlıyorsunuz? Bunu yapmak için yeterince beklediniz mi? İki basit soru, ama cevaplar o kadar kolay değil. Yaşadığınız yere bağlı olarak, ya emeklilikten ya da işinizden ya da kişisel birikimlerinizden beklediğiniz bir emekli maaşınız olabilir. Ama bu yeterli mi? Dünya Ekonomik Forumu’ndan yeni bir rapor, 100’e kadar yaşayacağız – Bunu nasıl karşılayabiliriz? Küresel emeklilik krizine daha yakından bakmaktadır. İşte beş önemli bulgu.

 1. Emeklilik sistemlerinin ne için tasarlandığından çok daha uzun yaşıyoruz. (Emeklilik Hesaplama)

Tablo, en büyük emeklilik sistemlerine sahip altı ülke için emeklilik yaşlarını göstermektedir. Bu ülkelerin çoğunun emeklilik yaşı 65’tir (Japonya hariç istisna, 60 yaşında). Alt çubuk, 1960 yılında yaşam beklentisi kullanılarak beklenen ödeme yıllarının sayısını temsil etmektedir. Bu, ortalama beş ila sekiz yıl arasında değişmektedir. 2015’teki yaşam beklentisine baktığımızda, emeklilerin artık sekiz ila 11 yıl daha uzun sürdüğünü görüyoruz – ve Japonya’da ise 16 yıl daha uzun. Bu, emeklilik sistemlerinin, tasarlandıkları şeyden iki ila üç kat daha uzun bir süre için fayda sağlamaları gerektiği anlamına geliyor. Üst çubuk, 2050 yılına kadar beklenen yaşam süresinde beklenen artışı temsil ediyor.

 1. Şu anda emeklilik için gerekenler ile neyin kaydedildiği arasında bir emeklilik farkı var. (Emeklilik Hesaplama)

Emeklilik için yeterli gelirin ne olduğunu tanımlamak zor. Ortak bir varsayım, emeklilikte çalışırken (servet birikimi sırasında) yaptığımızdan daha az paraya ihtiyacımız olmasıdır. Emeklilik döneminde üç temel gelir kaynağı vardır: devlet destekli emekli maaşları, iş veya meslek emeklilik planları ve kişisel tasarruflar. Bu günlerde çok daha fazla yaşadığımız için, emeklilik sırasında ihtiyaç duyduğumuz şey ile gelişmiş emeklilik sistemlerine sahip ülkeler arasında bile elimizdeki ihtiyaç arasında bir boşluk var. En kalabalık iki ülkeyi (Çin ve Hindistan) ekleyin ve bunun neden gerçekten küresel bir emeklilik krizi olduğunu anlayabilirsiniz.

 1. Sorun kadınlar için daha kötüdür  (Emeklilik Hesaplama)

Ücret farkı yeterince sorun olmamış gibi, kadınlar da emeklilik boşluğu ile daha da kötüleşiyor. Küresel olarak, kadınlar için emeklilik bakiyeleri genellikle erkeklerden% 30-40 daha düşüktür. Daha düşük ücretler bu dengesizliğin bir kısmını oluşturmaktadır, ancak kadınlar için daha uzun ömür beklentileri ile birleştiğinde, bu küçük dengeler daha uzun bir süre boyunca da gerilmelidir.

 1. Boşluk endişe verici bir hızla büyüyor (Emeklilik Hesaplama)

Bu problem daha da kötüye gidiyor. Analiz sonucunda, 2015 yılında hem boşluğu hem de 2050 yılına kadar olan boşluğu gösterdik. Tüm ülkeler için bu, yaşam beklentisinde sürekli artışlarla devam ediyor. Bazı ülkeler için, yaşlanan nüfusun, onları desteklemek için daha az çalışanı olan demografik bir zorluğu vardır. Halen gelişmekte olan ekonomiler için bu artış, sanayileşmeye devam ettikçe artan ücret artışından kaynaklanmaktadır. 2050 yılına gelindiğinde, toplam açıklık bugünkü küresel ekonominin yaklaşık beş katı olan 400 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir toplam olarak tahmin ediliyor.

 1. Şimdi harekete geçmeliyiz (Emeklilik Hesaplama)

Politika yapıcıların ele alması zor bir sorundur. Politik olarak geleceği görmezden gelmek kolaydır. Ancak, gösterdiğimiz gibi, bu bize büyük bir ekonomik fiyat ödememize yol açacaktır. Politika yapıcılara bugün bakmak için bir dizi önlem önerdik:

 

Dünyanın en iyi ve en kötü emeklilik ülkeleri

Bu yılın Mercer’in Küresel Emeklilik Endeksi, “tüm ülkelerin hazırlığı, hazırlanması, hazırlanması” için bir uyarıdır. Danimarka, dördüncü yıl için emekliye ayrılacak olan dünyadaki en iyi ülkeyi taçlandırdı – İngiltere’nin önündeki sekiz yer. İskandinav krallığı, bu yılki Mercer’in dünya emekliliğinin yüzde 60’ına yakınını kapsayan 40 göstergeye karşı 25 emeklilik sistemini ölçen Küresel Emeklilik Endeksi’nde ilk sırada yer aldı. Danimarka, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği açısından en iyi olduğu kadar, genel olarak en iyi emeklilik geri çekilme derecesine sahipken, Avustralya’nın sistemi yeterlilik ve Finlandiya’nın bütünlüğü için en üst sırada yer aldı. “Danimarka’nın iyi kapsama alanı, yüksek varlıkları ve katkıları, yeterli yardımlar ve gelişmiş düzenlemelere sahip bireysel emeklilik sistemi ile iyi finanse edilen emeklilik sistemi, durma noktasının temel nedenleridir” dedi. yedinci yılında. Raporun yazarı Dr. David Knox, “Emeklilik sistemlerini iyileştirmek ve emeklilikte finansal güvence sağlamak için doğru reformu uygulamak hem bireyler hem de toplumlar için hiç bu kadar önemli olmamıştı” dedi. “Yedi yıllık enstantane fotoğraflarımız, devlet emeklilik yaşını ayarlamak, yaşlanan nüfusumuzun işgücüne katılımını artırmak veya gelecekteki emeklilik gelirleri için ek katkı sağlamak gibi önlemlerin önemini vurgulamaktadır.” Emeklilik yaşını yükseltmenin ülkelerin emeklilik sistemlerini yaşlanan bir nüfusla daha sürdürülebilir hale getirmesinin bir yolu olabileceğini söyledi. Knox şunları söyledi: “Bireylerin işgücüne harcadıkları yılları genişletmek, yaşam beklentileri arttığında sürdürülebilir emeklilik sistemlerinin geliştirilmesinin en olumlu yollarından biridir. “Eski çağlarda katılım oranının doğal bir sınırı olsa da, çoğu ülke hala yüzde 70’in altındayken, birçok emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini artıracak olan dünya çapında önemli artışların kapsamı kalıyor.” Endeks, gayri safi yurtiçi hasılalarının bir kısmı olarak, vatandaşlarının gelecekteki emekliliğini ödemek için ne kadar para ülkesinin ayrıldığının çok büyük bir çeşitlilik olduğunu ortaya çıkardı. Endonezya, GSYİH’sının yüzde 1,8’ini bu yolla ayırırken, Danimarka GSYİH’sının önemli bir yüzde 168,9’unu bir kenara koydu. “Bazı ülkelerde bireysel emeklilik düzenlemeleri çok sınırlı, diğerleri ise iyi gelişmiş ve olgun emeklilik sistemlerine sahip. Ancak, Knox, tüm ülkelerin hazırlığı, hazırlanması, hazırlanması için önemli bir uyarıdır ”diye ekledi.

En yüksek emeklilik puanına sahip 25 ülke: (Emeklilik Hesaplama)

Danimarka (81,7), Hollanda (80.5), Avustralya (79,6), İsveç (74,2), İsviçre (74,2) ,Finlandiya (73), Kanada (70), Şili (69.1), İngiltere (65), Singapur (64,7), İrlanda (63.1), Almanya (62), Fransa (57.4), ABD (56,3), Polonya (56,2), Güney Afrika (53.4), Brezilya (53.2), Avusturya (52,2), Meksika (52,1), İtalya (50,9), Endonezya (48,2), Çin (48), Japonya (44.1), Güney Kore (43.8), Hindistan (40,3)

 

Emeklilik Hesaplama – Dünyada yaşlanmak için en iyi ülkeler hangileri?

Emeklilik ve sağlık yardımı, insanların mutluluğunu algıladıkları gibi, dünya genelinde büyük ölçüde değişmektedir.

İrlanda (Emeklilik Hesaplama)

Devlet emeklilik maaşı 80’lerin altında haftada 219- 230 € (159- £ 167), 80’lerin üzerinde ise sosyal sigorta primlerine bağlı olarak özel ya da mesleki herhangi bir gelirden bağımsız olarak 240.30 € (175 £) ‘dur. emekli. Uzun süreli sosyal refah ödemelerinin alınmasında ya da kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kanıtlayanlar gibi emekliler, her hafta hane başına 20 € (14,54 £) ‘luk bir haftalık kışlık yakıt indirimi almaya hak kazanırlar. 70 yaşından büyükler ücretsiz bir TV lisansı alırlar ve bazı durumlarda mali koşullarına bağlı olarak, araçların test edilmiş serbest elektrik ve gazına hak kazanırlar. Tüm emekliler, sadece İrlanda Cumhuriyeti’nde değil, Kuzey İrlanda sınırında da ücretsiz otobüs ve tren seyahati alırlar.

Fransa (Emeklilik Hesaplama)

Fransa’daki yasal emeklilik yaşı, 1955-1973 yılları arasında doğmuş olan insanlar için şu anda 62’dir. Ancak, tam devlet emeklilik maaşı ancak 40-43 yıl çalışanlar için ödüllendirilmiştir. 1973’ten sonra doğanlar 62 yaşında tam emeklilik maaşı almak için 43 yıl çalışmak zorunda kalacaklar. Bazı durumlarda, ebeveynlik için zaman ayırmış olanlar veya engelli bir kişinin bakımını üstlenenler de dahil olmak üzere, tam bir emeklilik maaşı talep etmek mümkün. Bireyin çalıştığı süreye bakılmaksızın 65 yaş (ya da doğum tarihine bağlı olarak 67). Özel sektör çalışanları için, tam emeklilik en iyi 25 yılını, enflasyon ödeneği ile birlikte dikkate alır ve aylık maaşlarının yarısını alabilir. Devlet memurları daha cömert bir plana sahiptirler: son altı aylık çalışmalarına göre hesaplanan (eksi ikramiyeler) ortalama gelirin% 75’ini devlet emekli maaşı alabilirler. Ancak, geçtiğimiz yıl açıklanan reformlarda, memurların, 41.5 yerine 43 yıl – daha fazla emek harcaması gerekecek. Bu da, özel sektörün çalışma süresi gerekliliklerine uygun hale getirilerek, hesaplama farklı kalsa bile. İşsiz emekliler için, yılda 9,600 € ‘dan az (6,988 £) ya da yılda 14,904 €’ dan az olan bir çift, tahsisat (solidarité aux personnes agés (Aspa) veya yaşlıların dayanışma yardımları olarak adlandırılan bir ödenek talep edebilir. Bir yılda 7.000 € ‘ya kadar hayatta kalan bir kişi için Aspa ödeneği € 7,000 € eksi 9,600 €’ ya göre hesaplanan 2,600 € (1,893 £) olacaktır. 13.000 € olan bir çift yılda 1,904 € alacak.

İtalya (Emeklilik Hesaplama)

Diğer tüm İtalyanlar gibi yaşlılara bağlı olarak devletin emekli maaşı, 80 yaşın altındakiler için 80- € (240- £ 167) ve 80 yaş üstü için 240.30 € (175 £) ‘dır. sağlık sistemi. Hizmetler ya ücretsiz olarak teslim edilir, ya da hastalar için ödeme yapılır ve geri ödenir. Diğer faydalar bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Örneğin, Roma’da 70 yaş üstü sakinlere ücretsiz otobüs ve metro biletleri sunulmaktadır.

Güney Afrika (Emeklilik Hesaplama)

Yaşlılık emekli maaşı, R49, 1920’nin altından (£ 2,763), bekar ise, R99,840 (£ 5,527), ve eğer varlıkları R831,600’ü (46.041 £) geçmezse, Evli ise r7.7 milyon. Yararlanıcılar bir devlet kurumunda muhafaza edilmemeli veya bakılmamalı ve başka bir sosyal yardım almamış olmalıdır. Yaşlı bir kişi genellikle ayda 1.350 rand (£ 75) hibe almaya hak kazanır. Hükümet kılavuzları şunları belirtmektedir: “Yetişkinler için sosyal yardımların kayan bir ölçekte ödenmiş olduğu dikkate alınmalıdır – daha fazla gelir ve başvuru sahibi, hibe için ne kadar daha az alacaktır.” Yardım için geniş ailelere ve STK’lara başvurabilirler. . Yaşlı Kişinin Forumu’na göre, STK’ların sunduğu hizmetler arasında sosyal destek grupları, eğitim ve öğretim, gelir getiren projeler, zayıf bakım hizmetleri, sağlık tesislerine ulaşım ve öğle yemeği kulüpleri ve evde bakım hizmetleri bulunmaktadır. Ancak bu hizmetlerin çoğu kırsal alanlarda mevcut değildir. 2013/14 yıllarında yaklaşık üç milyon kişi yaşlılık emekli maaşıydı. Bu avantajları emeklilere sunan özel şirketler var – gözlüklü gözlükler ve seyahatle ilgili bazı otobüs şirketleri gibi. Güney Afrika, dünyadaki en büyük gönüllü emeklilik fonlama sistemlerinden birine sahiptir (ve istihdamdaki insanların büyük çoğunluğu için, bu düzenlemeler zorunlu hizmet koşullarıdır). Yaşlılık evleri için il sosyal departmanında destek programları bulunmaktadır. Halk sağlığı tesislerinde geniş çaplı ücretsiz sağlık hizmeti bulunmaktadır. Toplu konut ve ulaşım da birçok yaşlı insana fayda sağlar. Erken emekli olanlar, emekli maaşlarının en fazla% 10,8 oranında kesilebildiği emekli maaşları hariç olmak üzere, emekli maaşlarının her yıl için% 3,6 oranında düştüğü görülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri (Emeklilik Hesaplama)

Ülke yaşlandıkça, yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan yerel, eyalet, ulusal ve kar amacı gütmeyen girişimler için bir sıkıntı yoktur. Yaşlıların kötüye kullanılmasının önlenmesinden, beslenme konusunda yardımcı olmak için yaşlanma farkındalığına kadar, yardım programları birçok toplumda ortak bir özelliktir. AARP Vakfı, yaşlıların örgütlenmesi ile birlikte, 2014 yılında, öğrenci gönüllülerin yaşlı insanlar arasında açlık ve tecritle mücadele etmek için sosyal yardım çabalarını üç yıllık bir şekilde yenilemeyi öngören “Kampüs Mutfakları Projesi” ni kabul etti. Açlık riski altında olan tahmini 9 milyon yaşlarındaki Amerikalılar ve on yıl içinde 50’den fazla% 50’ye varan aç insan sayısıyla bu girişim, gıda güvensizliğinin üstesinden gelmek için ülke çapındaki kolejlerde bir dizi öğrenci işletmesi işletmektedir. Bu arada, Pennsylvania’da, AARP devlet şubesi de dahil olmak üzere, bir grup kuruluşun himayesinde, “Yaşın Gelmesi” adlı bir proje, yaşlıları daha fazla zaman harcaması için “yaşlılık merkezlerini” yenilemeye yönelik yöntemler konusunda eğitmenleri eğitmiştir. sosyal izolasyonu azaltma dahil olmak üzere çok sayıda fayda ile. Yaratıcı topluluk temelli inisiyatiflerin pek çok örneği mevcut olsa da, en azından emeklilik için finansman sağlayan daha geniş zorluklar vardır. Tam olarak, bir bireyin 65 yaşına geldiğinde elde ettiği gelir ve faydalar, hangi ülkede yaşadıkları, hangi emeklilik yaşını doldurdukları ve hangi kapasitede, özel ya da kamu sektöründeki istihdam temelli emekli maaşları ve diğerlerinin hangi seviyede olduğu gibi bir dizi faktöre bağlıdır. tasarruf ya da yatırımlar. Washington DC’deki Emeklilik Hakları Merkezi ve Emeklilik Politikası Merkezi, 2013’te 65 yaşın üzerindeki 44,7 milyon Amerikalının yarısının, tüm kaynaklardan toplam 20.380 dolardan (13.271 £) daha az olduğunu bildirdi. ABD emeklilerinin çoğu, insanların doğrudan vergilendirme yoluyla katkıda bulundukları federal bir sosyal sigorta programı olan sosyal güvenlikten gelir elde etmektedir. Ulusal bir devlet emekli maaşı yokluğunda, emeklilik gelirlerinin temeli olarak çokça ve yaygın olarak kabul edilen temel gelir kaynağıdır. 2013 yılında, yaşlı Amerikalıların% 85’i aylık sosyal güvenlik yardımları almıştır. Emekli çalışanlar için sosyal güvenlikten ortalama yıllık fayda, 2013 yılında 15.132 $ (9,852 £) idi. Sosyal Güvenlik İdaresi’ne göre, aynı yıl ulusal ortalama ücret 44,888 $ idi. Sosyal güvenlik yardımı alan 65 yaş üstü beş kişiden üçü, toplam yıllık emeklilik gelirlerinin yarısını oluşturmaktadır, ancak düşük gelirli Amerikalılar için özellikle önemlidir. 2012 yılında 65 yaş üstü dört kişiden biri gelirlerinin tamamını sosyal güvenceden aldı. Küresel Yaş İzleme Endeksi 2014’e göre, sosyal güvenlik ödemelerinin mütevazı niteliği ve buna olan güvenin yüksek olması, ABD’nin diğer birçok ülkeden daha yüksek bir yoksulluk insidansına sahip olduğu anlamına geliyor. Eski Amerikalıların en değerli kamu hizmetlerinden biri Medicare, Neredeyse evrensel kapsamı olan bir ulusal sağlık sigortası sistemi. Global Age Watch’a göre program, tıbbi hizmetlere ve önleyici bakım hizmetlerine “iyi erişim” sağlıyor. Bununla birlikte, uzun vadeli bakım ihtiyaçları olan yaşlılara yönelik hizmetlere erişim söz konusu olduğunda, ancak, yetişkinlerin çoğunun, bunlar için ayrı bir sigorta kapsamı bulunmadığı için, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet temin etmenin önünde birçok engel bulunmaktadır.

Rusya (Emeklilik Hesaplama)

Rusya’daki yasal emeklilik yaşı, Avrupa standartlarına göre erkendir: Erkekler için 60 yıl ve kadınlar için 55. Yaşı yükseltmekten uzun zaman önce bahsediliyordu, ancak erkeklerin yaşam beklentisinin sadece 60’ın biraz üzerinde olduğu göz önüne alındığında, bu hareket oldukça popüler olmayacaktı. Rusya’nın maliye bakanı, son zamanlarda yapılan bir röportajda, emeklilik yaşının hem erkekler hem de kadınlar için 63 olana kadar kademeli olarak artırılması gerektiğini söyledi. Emekliler için bir gelir testi yapmaktan söz etmek de var – şu an mevcut değil ve emekliler ya da yatırımlardan ya da diğer kaynaklardan para alan kişiler hala emekli maaşı talep edebilirler. Belli zorlu emek kategorilerine katılan işçiler, Rusya’nın kuzeyindeki 15 yıldan fazla çalışmış olanlar ve beşten fazla çocuktan oluşan anneler, daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilirler. Yeni puan tabanlı bir sistem devreye giriyor, bu da emeklilerin kaç yıl çalıştıklarına göre ne kadar para alacağını belirleyecek. Şu anda, temel devlet emeklilik aylık yaklaşık 4000 (40 £) ruble, ancak hemen hemen tüm emeklilere bir dizi eklenti almak ve ülke genelinde ortalama emekli aylık yaklaşık 11.000 ruble (£ 110), bir ortalama maaşın üçte birinden az. Bazı bölgelerin belirli ödenekleri vardır, örneğin Moskova’da 10 yıldan fazla bir süredir kayıtlı olan emeklilerin emekli maaşları Moskova şehir hükümeti tarafından en az 12.000 rubleye kadar çıkmış durumdadır. Emekliler ayrıca bir dizi seyahat sübvansiyonu, indirimli tıp, Genellikle bazı haftanın belirli günlerinde sunulan bazı süpermarket zincirlerindeki küçük tasarruflar gibi. Rusya’nın emekli sandığının güvenliğinin teminat altına alındığının garantisi yok ve geçenlerde 243 milyar sterlinin (£ 2.4 milyar) emeklilik fonundan, ilhaklı Kırım’la ilgili masrafları karşılamak üzere yeniden yönlendirildiğini itiraf etti.

Kardinal Ülkelerİ (Emeklilik Hesaplama)

İsveç ve Finlandiya’dan farklı olarak, Norveç’te emekli maaşları yükseliyor ve emeklilerin yoksulluğu, ortalama ücret artışlarına rağmen, dramatik bir şekilde düşüyor. Resmi emeklilik yaşı, 1970’lerden beri hem erkekler hem de kadınlar için 67 olmuştur, ancak tam emeklilik maaşı çekmek için bir dizi seçenek varken, tam zamanlı çalışmaya devam etmek ve tam zamanlı çalışmaya devam etmek mümkündür. Ancak 67, çoğu insanın emekli olmayı hedeflediği ve engelli bireylerin emekli maaşlarına transfer edildiği yaş olarak kalıyor. Norveçliler, emekli maaşı 75 yaşına kadar tahakkuk etmeye devam edebilirler. Norveç’in emeklilik sistemi geçiş halindedir ve şu anda iki versiyon eskiden kaldırıldığı için faaliyet göstermektedir. Giden olan, sabit oranlı evrensel bir fayda, kazançla ilgili bir ikinci seviye ve vergi sonrası ortalama kazançların neredeyse% 50’sine sahip asgari yardım tabanından oluşan tanımlı bir fayda planını ifade etmektedir. Nispeten cömert minimum koruma seviyesi ve ortalama yıllık ücretin üzerindeki kazançlar için azalan ikame oranı nedeniyle güçlü bir ilerici, eşitlikçi bir sistemdir. Emeklilik gelirleri üzerindeki marjinal vergi oranları hızla artmaktadır. Norveç’te bir işçinin ortalama maaşına 40 yıl katkısı olan bir işçi, vergi sonrası önceki gelirlerinin yaklaşık% 67’sinin emekli maaşına sahip olmasını bekleyebilir. Yeni bir sistem, tanımlanmış bir katkı planı ve asgari garantili emekli maaşı içeren aşamalı olarak devralır. Bu programdan elde edilen ödemeler, yaşam beklentisi oranına tabidir. Bu da, her yeni emeklilerin yeni yaş grubundaki yaşlılara sağlanan faydaların, 2010 yılına göre uzun ömürlü artışlarla orantılı olarak azalacağını ima etmektedir. Yaşlılar arasında istihdam, Norveç’te daha yüksektir. 55 ile 64 yaş arasındakilerin% 70’i hala çalışıyor – AB ortalamasının% 50’nin üzerinde.

İsveç’te emekli maaşları Norveç’te olduğundan daha cömerttir, ancak ortalama emekli maaşı şimdi ücretlerin% 50’sinin biraz üzerindedir ve yaşam beklentisi arttıkça ve emeklilik yaşı ertelenmediği takdirde bu seviyenin altına düşmesi beklenir. Garantili asgari emekli maaşı net ortalama ücretin yaklaşık üçte biri kadardır. İsveç ve Norveç’teki emekliler toplu taşımada indirimler, müze girişleri ve gelir testi yapılmış bir konut ödeneği alırlar. Emekliler – ihtiyaç duyan diğer insanlar gibi – bir kerelik ödemeleri ve özel ihtiyaçları karşılamak için sosyal yardım için de başvurabilirler.

Japonya (Emeklilik Hesaplama)

Dört Japonca’dan 65’i veya daha fazlası – bu oranın 2025’e kadar üçte bir oranında artması bekleniyor. Japon erkek ve kadınlar için yaşam beklentilerinin dünyadaki en yüksek oranlardan biri olduğu gurur, refah için nasıl ödeme yapılacağına dair endişeyle temdit ediliyor. önümüzdeki on yıllarda, çalışma çağında daha az sayıda insanın faturasını kaldıracağı zaman. OECD verilerine göre, 2012 yılında, tam temel emekli maaşı yılda 786.500 (4,342 £), ortalama yıllık 4.79 milyon yen (26.443 £) kazanç oldu. 20 ile 59 yaşları arasında kalan herkesin temel ulusal emeklilik programına kaydolması bekleniyor, ancak sadece en az 25 yıl için ödeme yapmış olanların 65 yaşında emekli olduklarında emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Tam zamanlı şirket çalışanları ve eşleri çalışanların emekli maaşlarına otomatik olarak dahil edilir ve bu da bireyin maaşına orantılı olarak temel devlet emekliliğine ek katkılar sağlar. Hükümet, Japonya’nın işgücünün yaklaşık% 85’inin çalışanların emekli maaş programından alındığını tahmin ediyor. Düşük gelirliler için yakıt ödenekleri bu mali yılda yaklaşık 3 milyar dolar (16.2 milyon £) düşecek. 75 yaş ve üstü kişiler, yüksek gelirleri olmadıkça, tıbbi maliyetlerinin sadece% 10’una ihtiyaç duyarlar. Diğer herkes toplam maliyetin% 30’unu öder. Bazı şehirler, yaşlı yolculara bir yıl boyunca sınırsız seyahat imkanı sağlayan makul fiyatlı yıllık geçişler sunmaktadır.

Almanya (Emeklilik Hesaplama)

Alman refah yardımları sisteminin merkezinde, çoğu işçinin sağlık hizmeti karşılığı, işsizlik sigortası ve emeklilik sigortası dahil olduğu kapsamlı sosyal sigorta sistemi yer almaktadır. Sistemin tüm bu bölümlerine ödeme yaptığınızda, (sağlık için maaşınızın yaklaşık% 15,5’i, iş sigortası için% 3, hemşirelik bakımı sigortası,% 2.2’si veya çocuksuz olanlar için% 1,95, emeklilik sigortası için% 18,9’u) Bunlar bir işverenle paylaşılır) yaşlılar için sağlık bakımı da dahil olmak üzere bir dizi faydaya hak kazanırsınız. Reçeteler ve gözlükler bu sistem tarafından karşılanmaktadır, bu yüzden ayrı ayrı başvurulmasına gerek yoktur ve fayda olarak sınıflandırılmamıştır. Bir kişi, araçlarına sahip olmadıkça emeklilik maaşı aldıklarında sağlık sigortası sistemine ödeme yapmaya devam eder. Kabaca söylemek gerekirse, emeklilikte, bireyler emekli maaşı olarak üçte iki oranında net gelir elde ederler. İş gücünün yaklaşık% 85’i sisteme kayıtlıdır. Yasal olarak belirlenmiş asgari veya azami emekli maaşı yoktur. 1964’ten sonra doğan herkes için normal emeklilik yaşı 67’dir. Çocuk sahibi olmak için zaman ayıran kadınların devlet tarafından katkıları vardır. Ancak bu hafta yayınlanan bir OECD raporu, Almanya’nın Avrupa ve ABD’deki erkekler ve kadınlar arasındaki en geniş emeklilik faydalarına sahip olduğunu gösteriyor. Alınan ortalama aylık emekli maaşı, eski Batı Almanya eyaletlerinde erkekler için 1.052 € (767.46 €), eski Doğu Almanya eyaletlerinde olanlar için 1.006 (£ 733.9), kadınlar için ise 521 € (380 £) ve 705 avro (514 £).

Avustralya (Emeklilik Hesaplama)

Avustralya’nın geçen hafta labirentine geçen 150 milyar dolarlık (75,8 milyar sterlin) bir refah sistemi, büyük bir gözden geçirme çalışmasına tabi tutuldu. Bununla birlikte, Commonwealth tarafından finanse edilen emekli maaşı dikkat çekiciydi. Siyasi açıdan hassas bir konu olan bu, muhafazakâr Abbott hükümeti tarafından, Avustralya’nın sosyal güvenliğinin en büyük ve en pahalı parçası olmasına rağmen, kapsamı değildi. Avustralyalılar uzun süredir yaşıyor ve çalışıyorlar. 2013 yılına gelindiğinde 65 yaş ve üstü Avustralyalıların sayısı beş yıl öncesine göre 533.000 artmış, 45 yaş ve üstü nüfusun ise% 17’si 70 yaşın üzerinde çalışmaya başlamıştır. 2012-13 döneminde, tüm emeklilerin yarısından fazlası ve Emekli kadınların dörtte biri temel gelir kaynağı olarak devlet emekli maaşı / ödeneği olarak isimlendirilirken, Avustralya Emekli Bürosu’na ilk emekli olduklarında kendilerine güvendiklerini söyleyenlerin sayısında% 45’lik bir artış. Emeklilik ödemeleri (bir işverenin katkıda bulunduğu bir maaşın% 9.5’i) 1992’den beri zorunludur. Avustralya emekli maaşları, en az 10 yıl boyunca Avustralya’da yaşayan 65 yaşından büyükler (2023’e kadar) için geçerlidir (bazı istisnalar hariç). mülteci statüsü gibi) ve gelir ve varlık gereksinimlerini karşılar. 2011’de, bu durum, Avustralyalıların eleme yaşının% 60’ına çevrildi. Emeklilik yaşından sonra çalışanlar, teşvik planları kapsamında kısmi faydalar veya toplu ödeme alabilirler. Her iki tarafın da emekli maaşı alıcısı, bekarlar için en fazla 776,70 A $ (392 £), ya da bir parçası iseniz, 585,50 A $ (296 $) bir çift. Bir iki haftada 63.50 A $ (32.13 £) ‘a kadar bir ödeme eki, Avustralya’nın devlet tarafından finanse edilen evrensel sağlık yardımı programı ve yardımcı program ödenekleri dahil olmak üzere, bir farmasötik ödeneği kapsamaktadır. Her eyalet ve bölge ayrıca 60 yaş üstü insanlara daha ucuz seyahat ve perakende indirimleri sunuyor. İhtiyaç duyulan bir departman değerlendirmesinden sonra bir alıcının emekli maaşının katkılarıyla kısmen test edilen ve kısmen finanse edilen ek hizmetler, Evde Bakım paketi ve Ev ve Toplum Bakım paketini içerir. 65 yaşın üzerindeki insanlar, Aborijin veya Torres Boğazı Adalısı ise 50’den geçerli olabilir.

 

Emeklilik Hesaplama –  Dünya genelinde emeklilik yaşı en düşük ve en yüksek ülkeler

Dünyadaki diğer ülkelerdeki 5 en düşük ve en yüksek 5 emeklilik yaşı, diğer ülkelerdeki insanların işlerini iyi yapmak için bıraktıkları yaş aralığı hakkında fikir verebilir. Emekli olmayı dört gözle bekliyorsanız, yalnız değilsiniz; ancak ABD’de iseniz, diğer ülkelerdeki insanlar kadar erken emekli olmuyorsunuz. Aslında, Aperion Care’in yaptığı bir araştırmaya göre, Amerikalıların bir dizi başka ülkede insanlardan daha uzun süre çalışması gerekiyor – ve en düşük emeklilik yaşlarında kıskançlıktan yeşile dönebilirsiniz. Ya da değil – bu, emeklilik yaşının daha düşük olabileceği, ancak ikisinin de hem politik hem de çevresel iklimlerin Amerikalılar için bu kadar rahat hissetmeyebileceği uzak yerlerde yaşamanın ne kadar hevesli olabileceğine bağlı olacaktır Aperion, dünyanın dört bir yanındaki insanlar için resmi emeklilik yaşlarını ve bazı ülkelerde emeklilik politikalarını araştırdı. Daha sonra, insanlara en uzun süre işten çıkardıkları ve en erken nerede ayrıldıklarını (veya emekli olmaya zorlandıkları) dair bir fikir vermek için etkileşimli bir grafik oluşturdu. Politikalardan istatistiklere kadar her şeyi araştırırken, Dünya Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Guardian, Arap Haftası, Bağımsız, Singapur hükümeti, OECD, Ulusal Halk Radyosu, Japonya Times, BAE, ve sayısız diğerleri. Emekliliğin gelişinin aydınlatıcı bir görünümü için, daha fazla bilginin mevcut olduğu ülkelerin 5 en düşük ve en yüksek 5 emeklilik yaşını seçtik, diğer ülkelerdeki insanların işlerini bıraktıkları yaş aralığı hakkında bir fikir vermek için iyi.

 

Emeklilik Hesaplama –  En düşük emeklilik yaşı olan 5 ülke

 1. Birleşik Arap Emirlikleri (Emeklilik Hesaplama)

BAE vatandaşları 49 yaşına gelene kadar resmi bir emeklilik yaşına sahiptir. Ve BAE üyesi olmayan vatandaşlar, emekli olduktan sonra, ülkeyi terk etmekten, bunu yasaklayan “belli politikalar” yüzünden vazgeçiriliyor. Bu nedenle, çantalarınızı paketlemek ve orada çalışmak için fazla hevesli olmayın – ofiste çıkmanız dediğinizde kalmanız için bir boşluktan yararlanmayı başarabilmeniz ve bunlardan yararlanamayacağınız sürece.

 1. Çin (Emeklilik Hesaplama)

Çin’in emeklilik için ikinci en düşük yaşı 56.25’tir. Raporda, toplam nüfusun yüzde 15’inin emeklilik yaşı veya daha da büyük olduğu için, dengesiz işçi nüfusun etkileriyle mücadele etmek için yaşı değiştirmenin söylentileri olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak, Çin hükümeti yaşlanan nüfusun etkilerini dengelemek için resmi emeklilik yaşını (her yıl birkaç ay) kademeli olarak artırmayı planlıyor. Bazı Çinliler, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın popüler destinasyonları ile hem kendileri hem de ebeveynleri için ülke dışındaki emeklilik maaşlarına yatırım yapıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri’nin düşük emeklilik yaşı vardır. (Fotoğraf: Shutterstock)

 1. Rusya (Emeklilik Hesaplama)

Ve Senegal, Mozambik ve Madagaskar da, hepsi 57.5’te. Afrika kıtasının daha düşük emeklilik yaşına sahip birkaç ülkesi olmasına rağmen, daha uzun sürmesi zor olabilir; Raporda, “işgücünün o kadar çoğunun tarım ve işgücüne dahil olduğu göz önüne alındığında, zaman içinde bir kişinin çalışma kabiliyetinin bedeni üzerindeki fiziksel zarardan etkilendiği ve daha erken emeklilik gerekli olabileceğine işaret ediyor.” Öte yandan Rusya, emeklilik yaşını 2002 yılında emeklilik sistemine göre tanımlanmış bir kazanç sistemine dönüştürerek emeklilik yaşını değiştirmediğini, ancak raporda şunları söyledi: “ Devlet memurları için emeklilik yaşı – 65 erkek ve 63 kadın için. Başka hiçbir plan / artış dikkate alınmıyor. ” Kasten ayrılan pek çok insanın, Çin ve Batı’ya giden küçük Ruslarla birlikte bu küçük gerçeğin hükümetini haberdar etmekten kaçındığını da ekliyor. Şaşmamalılar.

 1. Hindistan (Emeklilik Hesaplama)

Şu anda Hindistan’daki resmi emeklilik yaşı 60’tır ve özel sektörde son zamanlarda 58’den 60’a yükselmiştir. Raporun artmasına rağmen, raporda, birçok eski Hintlinin yaygın yoksulluk ve aile yükümlülükleri nedeniyle resmi emekliliğe geçmeye devam ettiği belirtiliyor. Böylece gerçek emeklilik yaşı çok az değişti. Emekli Hintlilerin çoğu ülkede kalmakta, ancak ailelerine para sağlamak için genellikle para göndermeyen kişilerdir. Rusya’daki çocuklar, emekliye ayrılan büyükanne ve büyükbabaları tarafından izlenebilir;

 1. Japonya (Emeklilik Hesaplama)

Japonya’da emeklilik yaşı 1998’de 55’ten 60’a çıkarıldı ve o zamandan beri yükseliyor. Şu anda 62.7’de duruyor, ancak 2025’te hem erkekler hem de kadınlar için 65 olması bekleniyor. Ve şu anda dünyadaki en yaşlı nüfusa sahip, Japonlar genellikle emeklilik durumunda, ailelerine yakın kalmak için ülkede kalırken, daha fazla Japonun özellikle Malezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya’ya emeklilikte gittiğine dair kanıtlar vardır.

 

Emeklilik Hesaplama –  En yüksek emeklilik yaşı olan 5 ülke

 1. Norveç (Emeklilik Hesaplama)

67.75 yaşında olan Norveç, emeklilik için en yüksek yaş ortalamasına sahip olup, emeklilerle ilgili bir emekli maaşı alırsa ve ulusal emekli maaşı için 67 yaşında olan insanlar 62-75 yaşlarında emekli oluyorlar. Ve 67, 1970’lerden beri resmi emeklilik yaşıyken, rapor 2011’de Norveç’in kazançlarla ilgili emekli aylıkları için “esnek emeklilik” oluşturduğunu da ekliyor. Norveçliler, emeklilere 62 yaşından itibaren emekli maaşı koyabilirler. Raporun, “sosyal bilim verilerinin Norveçlilerin daha önce sahip olduklarından daha erken emekli olmasını beklediğini gösterdiğini belirtmesine rağmen, resmi emeklilik yaşının kısa sürede kalkması beklenmiyor. Örneğin, 2003’te Norveçliler 61 yaşında emekli olmayı tercih etti. 2013’te, yaş 64’e yükseldi. ”Ve insanlar emekli olduklarında uzaklaşıyorlar; en popüler yerler İsveç, ardından ABD, Danimarka ve İspanya.

 1. İzlanda (Emeklilik Hesaplama)

İzlanda’daki emeklilik yaşı 67, ama ortalama erkek İzlandalı aslında 68.5 yaşında emekli oluyor. Güçlü caydırıcı önlemler karşılığında erken emeklilik ve, için daha sonra emekli için teşvikler uzun bir çalışma ömrü-de emeklilik cenneti arayan bir expat ABD sakini için beklenmedik bir hedef haline ediyoruz. İşe geri dönmek zorunda kalabilir! Norveç 67.75 yaşında en yüksek emeklilik yaşına sahiptir.

 1. Amerika Birleşik Devletleri (Emeklilik Hesaplama)

Sadece ABD değil, İtalya, Danimarka ve İrlanda da resmi emeklilik yaşı için 66 yaşında. Ve ABD’deki ortalama emeklilik yaşı aslında 63’tür (bazıları daha uzun süre çalıştıklarını düşünen ve bundan sonra hiç şüphesiz). ABD’deki emeklilik yaşı 1990’lardan beri yükselirken, raporda 65’lik nüfusun “yarı zamanlı çalışmaya geçme eğiliminde olduğu” belirtiliyor. Milletvekilleri ABD’yi başka yerlere çekilmek için terk ettiklerinde, tercih edilen yerler Kanada, Japonya, Meksika, Almanya ve U.K.

 1. Hollanda (Emeklilik Hesaplama)

65.75 yaşlarında, Hollanda’nın emeklilik yaşı Avrupa’daki üst seviyeye yaklaşıyor. Ancak 65 ile 66 arasında bu oran Finlandiya’da 65.25, Fransa’da 65.3’te, Almanya’da ve İspanya’da 65.4 seviyesinde. ABD, nispeten yüksek bir emeklilik yaşına sahiptir.

 1. Avustralya (Emeklilik Hesaplama)

Avustralya’nın 65’inde (ve Belçika’da). Ancak Avustralya, 1957’den sonra doğan emekliler için emeklilik yaşını 67’ye çıkardı ve hala emekliler için emeklilik planı daha erken değil, daha sonra emekli olmayı beklediler. Ve emekli olduklarında evden ayrılırlarsa, ilk üç hedefi İtalya, Yunanistan ve Yeni Zelanda’dır.

Emeklilik Hesaplama -Yurtdışında Emeklilik Planlaması Yapmak İçin En İyi Ülkeler

Emekli ikramiyelerinizi daha da uzatmayı umuyorsanız, yurtdışında bir hareket cevabı olabilir. Yabancı bir ülkede yaşamak, daha fazla dünyayı görme ve daha düşük bir yaşam maliyeti sunma şansı sunuyor. Ocak 2018 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşayan Amerikalılara 674.700’den fazla Sosyal Güvenlik yardım ödemesi yapılmıştır. Ama emekliler için en iyi ülkeler hangileri? Uluslararası Yaşamın Yıllık Küresel Emeklilik Endeksi her yıl emeklilere en iyi ülkeleri vurgularken, bu yılın en iyi 10 listesinde Orta ve Güney Amerika’da (diğeri İspanya’nın kendisinde) yedisi İspanyolca konuşan sekiz ülke bulunuyor. Yabancı bir emeklilik planlıyorsanız, yapılacaklar listenize İspanyolca öğrenmeniz anlamlı olabilir.

2018’de Emekliler İçin En İyi Ülkeler (Emeklilik Hesaplama)

Hangi ülkelerin emeklilere en uygun ülke olduğunu belirlemek için Uluslararası Yaşam, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörleri ölçen bir puanlama sistemi kullanır:

mülk satın alma ve sahip olma kolaylığı ve mülk yatırımlarının değeri, kiralama maliyeti, sağlık ve eğlence gibi konularda fayda ve indirimler, vize ve ikamet şartları, yaşam maliyeti, uyum sağlama ve arkadaşlık etmenin ne kadar kolay olduğu, eğlence ve aktivite, sağlıklı yaşam, gelişme ve altyapı, iklim, ülkenin siyasi durumunun istikrarı

Emeklilik Hesaplama –  İlk 10’da sıralanan tüm kategorilerde en yüksek kümülatif ortalama puana sahip ülkeler

 1. COSTA RICA (Emeklilik Hesaplama)

Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına değer veriyorsanız Kosta Rika ideal bir seçimdir. Sağlık hizmetleri, olanaklar ve sağlıklı yaşam kategorilerinde en yüksek puanları aldı ve yapılacak ve görülecek şeylerin sıkıntısı kalmadı. Yaşam maliyeti Kosta Rika’yı en küçük emeklilik bütçesinde bile son derece uygun maliyetli hale getiriyor. Tüketici fiyatları ortalama% 24 daha düşük, kira fiyatları ise% 54 daha düşük. Satın almayı tercih ederseniz, ABD’de ödediğiniz tutarın bir kısmını oluşturan emlak vergisi oranlarıyla 50.000 ABD doları kadar düşük evleri bulabilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. Kosta Rika’da Emekliliğe Neyin Maliyeti Var?)

 1. MEKSİKA (Emeklilik Hesaplama)

Meksika, modern olanakları rustik bir hisle bir araya getiriyor ve ABD’nin yakın çevresini ve balsamlı iklimi tercih eden emekliler için çok uygun. Uluslararası Yaşam’ın listesindeki eğlence ve olanaklar ve oturma kolaylığı için en yüksek puanları aldı. Emekliler, asgari aylık geliri veya varlık gereksinimlerini karşılayarak veya Meksika’da mülk sahibi olarak, dört yıla kadar iyi olan geçici ikamet vizesi alabilirler. Uzun vadede kalmayı planlıyorsanız, daha yüksek gelir ve varlık gereksinimleri olan daimi ikamet vizesine başvurabilirsiniz (Meksika’da Ne Kadar Para Çekmeniz Gerekir?). Meksika’daki beş eyaletin ABD Devlet Departmanı seyahat uyarıları için seçildiğine dikkat edin, bu yüzden Meksika’da nereye taşınmayı seçeceğinize dikkat edin.

 1. PANAMA (Emeklilik Hesaplama)

Görkemli dağlar ve kalabalık plajlar arasında, Panama emekliler için her iki dünyanın en iyisini sunuyor. Yerli halkın misafirperver ve dostça bir şöhreti vardır ve yaşam maliyeti açısından oldukça ekonomiktir. Hemen hemen her şey, yaklaşık% 46 daha düşük olan marketler, restoranlar ve kiralar da dahil olmak üzere ABD’ye kıyasla daha ucuzdur. Emekli vizesi alan Expats, eğlence, uçak bileti, yerel ulaşım ve otel konaklamalarında derin indirimler ve toplam 10.000 $ ‘a varan ev eşyaları için bir defaya mahsus vergi-harç muafiyeti ve% 100 gümrük vergisi muafiyeti gibi sayısız avantajdan yararlanır. Her iki yılda bir aracın satın alınması veya ithal edilmesi. (Daha fazla bilgi için bkz. Panama’da Emekli Olma: Artıları ve Eksileri)

 1. ECUADOR (Emeklilik Hesaplama)

İster plajı ister dağlara, isterse ülkeye şehir tercih ederseniz, Ekvador herkes için bir şey var. Bu, yıllık ortalama sıcaklık 67 dereceye sahip olan iklimi için en yüksek puanını kazandı. Konut piyasası, ABD’ye kıyasla% 70 daha düşük kira fiyatları ile genel olarak, rant hariç tüketici fiyatlarının yaklaşık% 40 daha düşük olduğunu ve emeklilik maaşınızdan daha fazla değer elde etmenizi sağladığını belirtti. Panama gibi Ekvador, elektrik ve su faturalarınızdaki indirimler, eğlence ve toplu taşımada indirimler ve belirli vergilerin düşürülmesi dahil olmak üzere, gurbetçilere para tasarrufu sağlayan uzun bir liste sunmaktadır. (Daha fazla bilgi için Ekvador’da Emekliliğin Planlanması konusuna bakın.)

 1. MALEZYA (Emeklilik Hesaplama)

Malezya, ilk 10’da Güney veya Orta Amerika’da bulunmayan üç ülkeden biridir. Güzel manzaranın yanı sıra, göçmenler, düşük yaşam maliyeti ve çok sayıda aktivite nedeniyle bu Asya yöresine çekilmektedir. Kira dahil olmak üzere tüketici fiyatları, ABD’de olduğundan yaklaşık% 50 daha düşüktür ve tek yatak odalı bir daire kiralaması ayda 400 dolardan azdır. Ziyaret etmek için yüzlerce ada vardır ve düşük maliyetli ve çok sayıda restoran, bir foodie cennetidir. (Amerikalıların Malezya’da Neden Emekli Olduğunu 5 Neden İçeriyor?)

İlk 10’daki geri kalan ülkeler, düşük maliyetler, harika olanaklar ve iyi hava koşullarının bir kombinasyonunu sunar. Biri hariç hepsi İspanyolca, ikisi de Avrupa harekatı gerektiriyor. Azalan sırada, onlar Kolombiya, Portekiz, Nikaragua, İspanya ve Peru.

Emeklilik Hesaplama –  Emekli olmak için daha popüler yerler

International Living’in listesine ek olarak, yurtdışına yerleşmeye karar vermeleri durumunda nereye gitmeleri gerektiği konusunda emekliler için çok sayıda kaynak var. Ama emekliler gerçekte Sosyal Güvenlik kontrollerini nerede topladıklarına göre akın ediyorlar? Cevaplar sizi şaşırtabilir. Burada, popülerlik açısından, yabancı kıyılarda emekli olmayı tercih eden Sosyal Güvenlik alıcılarının en büyük akını olan beş ülke vardır. Kanada, Japonya, Meksika, Almanya ve Birleşik Krallık Meksika’nın avantajlarını zaten görüştük. Diğerlerine gelince: Tokyo veya Londra gibi başkentlerde yaşam oldukça pahalı olabilirken, daha küçük kasabalarda ve kırsal kesimde yaşam maliyetinin diğer temel yönleri ABD’de olduğundan daha düşüktür – özellikle de Bu ülkelerin çoğu evrensel sağlık hizmeti sunmaktadır. Tanıdıklık aynı zamanda bazı ülkelerin popülerliğini de açıklıyor: Çok sayıda ABD askeri personeli bu toprakların birçoğuna yerleştiriliyor ve çoğu zaman aktif hizmetlerinin sona ermesinden sonra “devam” etme arzusu var.

 

Emeklilik Hesaplama – Emekliliğinizi Yurt dışında Nasıl Planlayabilirsiniz?

 1. VİZE VE KONUT GEREKSİNİMLERİNİ KONTROL EDİN (Emeklilik Hesaplama)

Göç ve ikamet yasaları ülkeden ülkeye değişmektedir. Taşımak istediğiniz ülkeye girmek ve ikamet etmek için vize almanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için Devlet Bakanlığı’nın ülkeye özgü bilgilerini inceleyebilirsiniz. Pasaportun geçerliliği, önerilen ve gerekli aşılamalar ve giriş ve çıkış için geçerli para kısıtlamaları dahil olmak üzere diğer faydalı bilgiler de web sitesinde listelenmiştir.

 1. ARAŞTIRMA GÜVENLİĞİ VE SİYASİ STABİLİTE (Emeklilik Hesaplama)

ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesi, çeşitli ülkelerin ne kadar güvenli ve istikrarlı olduğu konusunda güncel bilgiler sunmaktadır. Zaman zaman, belirli yerler hakkında seyahat uyarıları ve uyarılar olacak – veya nadiren ABD, vatandaşların belirli ülkelere veya ülkelere seyahat etmesini kısıtlayabilir. Bilgi gerektiği gibi düzenli olarak güncellenir. Yabancı bir ülke olarak, belirli ülkelerde seyahat kısıtlamaları ile karşılaşabilirsiniz. Unutmayın ki yabancı bir ülkede yasalarına tabidir.

 1. DIŞ TİCARETİNİN BELİRLEME KURALLARI (Emeklilik Hesaplama)

Birçok ülkenin mülk sahibi olmalarına ve malların nasıl kullanılabileceğine dair kurallar ve düzenlemeler vardır (bazı ülkeler tamamen yabancı mülkiyetini kısıtlamaktadır). Bir ülkeye geçmeye karar vermeden önce, kısıtlamalarını ayrıntılı olarak araştırın ve onların mali planlarınızla ve planlarınızla çalıştığından emin olun. En iyi bilgi kaynağınız yerel bir emlakçıdır. Bu tür acenteleri Uluslararası Emlak Dernekleri Birliği (ICREA) aracılığıyla bulabilirsiniz. Bir ülke gayrimenkul satın alan kimseyi kısıtlamıyor olsa bile, vatandaş olmayan mülkleri sattıklarında ne olacağını kontrol edebilir. Örneğin, yabancıların Malezya’da mülk satın almasına izin verilir, ancak mülk satılırsa, gelirler Malezyalı banka hesabında tutulmalıdır. Ayrıca, mülkiyet haklarınızın korunduğundan emin olun. ABD’de, ev satın alanlar genellikle satın aldıklarında mülke açık bir başlık atarlar. Kurallar diğer ülkelerde daha az açık olabilir. Ne satın aldığınızı bildiğinizden ve tüm evrakların yerel gereksinimlere göre ele alındığından emin olmak için nitelikli bir emlakçı ve yerel avukat tuttuğunuzdan emin olun.

 1. HAREKETDEN ÖNCE ZİYARET, SATIN ALMA ÖNCESİ KİRALAMA (Emeklilik Hesaplama)

Bir ülkede yaşamak turist olmaktan çok farklı. Yerel olarak yaşamanın nasıl bir şey olduğunu görmeyi düşündüğünüz mahallelerde ve bölgelerde kalmaya çalışın. Ve birden fazla sezonda ziyaret edin. Aslına bakılırsa, evinizdeki en sıcak havalarda, sıcak ve kuru çöl rüzgârı; Muson yağmurları; haftalar boyunca güneş olmadığında kasvetli kış günleri. Orada yaşadığın zaman her zaman kaçamazsın. Ayrıca, o ülkede ya da bölgede yaşamak hakkında daha fazla bilgi edinmek için katılabileceğiniz yerel bir Amerikan ya da uluslararası dernek veya kulüp olup olmadığına bakın. Hareket ettikten sonra, yerel ayarın emeklilik için vizyonunuzla uyumlu olduğundan emin olmak için ilk önce kiralama yaparak geçişi başlatın. Eğer çalışırsa, ev-avına başlasın.

 1. TÜM-CASH SATIN ALMA (Emeklilik Hesaplama)

ABD merkezli bir bankanın ya da yurt dışı mülkler için ipotek finanse edebilecek başka bir borç verenin bulunması son derece zordur. Yurtdışındaki bazı yerel bankalar yabancılara kredi veriyor, ancak büyük bir peşinat talebinde bulunmanız istenebilir. Para almak için paranızın karşılığını alabileceğiniz bir mülk bulmaya çalışın. Daha fazla müzakere gücünüz, daha az karmaşık bir işleminiz olacak ve çoğu durumda daha iyi bir anlaşma ile sonuçlanabileceksiniz.

 1. VARLIKLARINIZI KURUYUNUZ (VE VERGİLER) (Emeklilik Hesaplama)

Yurtdışında emekli olabilirsiniz, ancak varlıklarınız sizinle birlikte hareket etmek zorunda değildir. Hisse senetleri, tahviller, rantlar, IRA’lar ve benzerleri, ekonomi ve politik durumun bilinen faktörler olduğu ABD’de kalabilir. ABD vatandaşlığınızdan vazgeçmediğiniz sürece (bu şekilde Sosyal Güvenlik’ten vazgeçmiş olursunuz), evinizdeymiş gibi aynı gelir vergisi şartlarına tabi olacaksınız. Hala IRS ile gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekecek ve emeklilik hesaplarınızdan çekilen herhangi bir parayı beyan etmek zorunda kalacaksınız. Hareket etmeden önce vergi avukatı veya vergi danışmanı ile görüşün ve yurtdışındayken evde ve yurt dışında vergi yasalarına uygun olduğunuzdan emin olmak için iletişim halinde olmayı planladığınızdan emin olun. Varlıklarınızı yurtdışına taşımaya karar verirseniz, vergilendirilecek olup olmayacaklarını öğrenmek için muhasebecinizle veya avukatınızla birlikte çalışın. Günlük masrafları karşılamak için, ABD hesabınızdan normal transferleri kabul etmek ve faturaları ödemek için yerel bir banka hesabı açabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yabancı Bir Tasarruf Hesabı Açmanız Gerekir mi? Çevrimiçi bankacılık ve aracılık hesapları, yurtdışında parayı yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir, ancak belirli ülkelere yapılan transferler konusunda kısıtlamalar olduğunu unutmayın. Sosyal Güvenlik kontrolünüz yurtdışına postalanıyorsa, yerel bankanın çekinceyi temizlemeden önce dört hafta kadar sürebileceğini unutmayın. Önemli kredi kartları (Visa, MasterCard ve American Express) dünyanın dört bir yanındaki yerlerde kabul edilir ve günlük yaşam harcamalarını ve alımlarını karşılamak için başka bir seçenek sunar. Otomatik ödeme seçeneği hakkında kredi kartı şirketinize başvurun.

 1. SAĞLIK SİZİNİ SETTLE (Emeklilik Hesaplama)

Çoğu ABD sağlık sigortası poliçesi yurt dışında yaşarken sizi kapsamaz. Sosyal Güvenlik sizi seyahatiniz sırasında takip etse de, Medicare kapsamı ABD dışında uzanmaz. Emekli olduğunuz yere bağlı olarak, sağlık hizmetlerinin sigortaya ihtiyaç duymayacak kadar ekonomik olduğunu görebilirsiniz. Eğer ülke vatandaşlara sübvansiyonlu bakım sağlıyorsa, örneğin yabancıların aynı bakım ve masraflara erişebildiğinden emin olun. Aksi takdirde, ziyaretçi olarak hangi kapsama sahip olacağınızı öğrenin ve buna göre planlayın. Nerede oturmayı planladığınıza bağlı olarak, yurtdışında yaşayan Amerikalılara sağlık sigortası satan Amerikan veya uluslararası şirketleri bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde, sağlık hizmeti, uygun maliyetli olabilir, ancak alışkın olduğunuz standartlara uygun olmayabilir. Durum buysa, planınız sağlıkla ilgili seyahat ve bakım için yıllık bütçenize X tutarı ilavesi içerebilir – ya ABD’ye ya da yaşadığınız ülkeden daha büyük bir şehre. (Amerikalıların Daha Ucuz Sağlık Hizmeti İçin Nereye Gidebilirler?) Halen evde bir hekimin bakımı altındaysanız, yeni hedefinizde bir meslektaşınızı tavsiye edip edemeyeceğini sorun. Bu bağlantının olması, mevcut tıbbi durumlarla baş etmeyi çok daha kolaylaştırabilir ve uygun bakımı aldığınızdan emin olabilirsiniz.

 1. SÜRÜCÜSÜ LİSANSI AL (Emeklilik Hesaplama)

Nereye gittiğinize bağlı olarak, yeni ülkeniz ABD ehliyetinizi tanımayabilir. Birçok ülke, Amerikan Otomobil Derneği veya Ulusal Otomobil Kulübü tarafından verilen Uluslararası Sürücü İzin Belgesi’ni (IDP) kabul edecektir. Genellikle normal sürücü ehliyeti ile birlikte gelen bu izinler genellikle bir yıl içinde sona erer. Yurt dışına çıkmayı planlıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda yerel bir ehliyet almanız gerekmektedir.

 1. EMEKLİLİK SIRASINDA ÇALIŞMA HAKKINDA DÜŞÜNÜN (Emeklilik Hesaplama)

Bazıları için emeklilik çalışmadığı anlamına gelmez. Birçok emeklisi gönüllü fırsatlardan ve yarı zamanlı işlerden zevk alır. Diğerleri daha girişimci, yurtdışında bir iş kurmakla ilgileniyorlar. Çalışmayı planlıyorsanız, ülkenin iş bulmanızı ya da kendi işinizi kurmanızı engelleyebilecek hiçbir kısıtlama bulunmadığından emin olmak için önceden kontrol edin.

 1. BAĞLANTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ (Emeklilik Hesaplama)

Birçok insan – emekli olup olmadıkları – yurtdışında yaşamanın en zor kısmını arkadaş ve aile kayıpları buluyor. İlgilendiğiniz insanlarla iletişim halinde kalmak için bir plan yapın. Modern teknoloji – akıllı telefonlar ve çevrimiçi görüntülü konferans yazılımı (Skype gibi) neredeyse irtibatta kalmanızı kolaylaştırır – ancak güçlü, güvenilir bir bağlantıya sahip olmak çok önemlidir. Yaşadığınız yerde bağlantı kurmak tercih edilebilir, ancak bu bir seçenek değilse, günümüzde çoğu halk kütüphanesinde ve kafelerde internete erişebilirsiniz. Ayrıca acil bir plana ihtiyacınız var: Sözleşme bilgilerinizi ve pasaportunuzun bir kopyasını aile ile birlikte bırakın ve seyahat ederken ailenizle iletişim bilgilerini yanınızda taşıyın. Ayrıca, en yakın ABD elçiliğine veya konsolosluğuna nasıl ulaşacağınızı ve bu bilgileri arkadaşlarınıza ve ailenize nasıl ileteceğinizi öğrenin.

Emeklilik Hesaplama – Vatandaş mı yoksa Sakin mi?

Sosyal Güvenlik, bazı emekli maaşları ve yatırım gelirleri kombinasyonlarından belli bir asgari gelire sahip olduklarını kanıtlayabildikleri sürece, Amerikan Emekliler, nerede yaşamak istediğinizin hemen hemen tamamını karşılıyor. Değişir ve makul bir şekilde, daha yüksek bir yaşam maliyeti olan ülkeler daha yüksek bir gelir gerektirir. Genelde, bekleme süresi ve bürokrasi her ülkede farklı olsa da, turistlerden ikametçiye vatandaşlıktan üç aşamalı bir süreç var. ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süreli ziyaretlerle ilgili bilgileri takip ediyor. Her milletin ABD konsolosluğunun web sitesi, ikamet ve vatandaşlık gereksinimleriyle ilgili gerçekler için en iyi kaynaktır.

Emeklilik Hesaplama – Çoğu ülke için nasıl çalışır:

Sadece pasaportlu bir Amerikalı, genellikle 90 güne kadar yabancı bir ülkede kalabilir. Kanada ya da Meksika’da yaşayan bazı gurbetçiler, yıl boyunca, sınır boyunca bir otobüse biniyor ve her üç ayda bir tekrar başlıyor. Uzun süreli konaklamalar genellikle kalıcı ikamet başvurusu yapılabilmesi ve verilebilmesi için yıllarca yenilenmesi gereken bir ikamet vizesi gerektirir. Çoğu ülkede, bir vatandaşlık başvurusu, iki yıldan 10 yıla kadar değişen bir süreden daha uzun bir ikamet süresi gerektirir. Bazıları ülkede önemli bir yatırım yapan insanlar için beklemeyi kesen hızlı izleme programlarına sahiptir. Yukarıdakilerin hepsi, emeklilik almak istemedikleri varsayımıyla ve sabit bir gelire sahip olduklarını kanıtlayabilecekleri varsayımıyla, çoğu ülkede nispeten basittir. “Nispeten”, bazı ülkelerin zorlu şartlar ve çok sayıda evrak ile diğerlerinden daha sert hale getirdiği anlamına geliyor. Ve bu da, daimi ikamet etmek ya da evlatlık ülkenizin vatandaşı olmak isteyip istemediğiniz sorusunu gündeme getiriyor. Her ülke için fayda ve dezavantajlar farklılık gösterir. Herhangi bir Avrupa ülkesindeki vatandaşlığın, Avrupa Birliği üyesi bir ulusun vatandaşı olarak belirli haklara sahip olduğunu unutmayın. (Ayrıca bakınız: Kolay İkamet / Vatandaşlık İçin Gelişmiş Ülkeler.)

Bir emekli göçmen için daha yaygın olan seçim, kalıcı ikamet ve çifte vatandaşlık arasındadır. Ne çifte vatandaşlık ne de ikametgahın sizi her yıl ABD vergi iadesi istemediğinizi unutmayın. Hem alışılmadık hem de külfetlidir, ancak Amerikalılar yaşadıkları her yerde gelir vergisi ödemek zorundadırlar ve gelirlerinin nereden elde edildiği önemli değildir. Amerikan vatandaşlarının ABD’ye ödediği tutarın en çok düşülmesine rağmen, ikamet ettiğiniz ülkede gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekebilir (Yurtdışıysanız Vergileri Nasıl Alabilirsiniz.) Merak ediyorsanız, ABD vatandaşlığınızdan ve bunlarla birlikte ABD vergi faturasından vazgeçebilirsiniz, ancak bu adım geri dönülmez ve yaygın değildir. 2014’te, 3.415 kişi bunu yaptı ve bu tüm zamanların rekoru. Forbes.com’a göre, bazıları yabancı banka hesaplarında varlıklarını artık saklayamadıklarını gösteren çok zengin Amerikalılardı. Yeni bir ABD yasası, bu mevduatların IRS’ye rapor edilmesini gerektirdiğinden, bankalar bunu yapıyor ya da Amerikalılarla iş yapmaktan vazgeçmeyi reddediyorlar. Geri kalanlar için, her yıl iki ülkedeki dosyalamanın ağırlaştırılması, ABD vatandaşlığından vazgeçilmesinde büyük bir etken oldu.

 

Emeklilik Hesaplama ile ilgili diğer hesaplamalara göz atabilirsiniz.

 

Brütten Nete Maaş Hesaplama

Brütten Nete Maaş Hesaplama

 

 

https://buhesap.com/netten-brutte-maas-hesaplama

 

https://buhesap.com/netten-brutte-maas-hesaplama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir