KDV Hesaplama

KDV Hesaplama


KDV Nedir?

Kısa adı KDV olan Katma Değer Vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimi ile bunların alım-satımı üzerinden her aşamada alıcının satıcıya ödediği bir tüketim vergisidir.
Katma Değer Vergisi Türkiye`de 1984 yılında kabul edilen 3065 sayılı KDV Kanunu kanununa göre uygulanmaktadır.
Dünya genelinde uygulanan bir vergi türü olun KDV’nin İngilizce karşılığı “Value Added Tax (VAT)” dir.

KDV nasıl hesaplanır ?

Karma değer vergisi hesabında: Ürünün toplam fiyatı x KDV Oranı / 100 formülünü kullanırız.

Örneğin,  bir ürünün toplam bedeli 150 TL ve KDV oranı % 12 ise . Bu ürün için ödenen KDV oranı;150 x 12/ 100 = 18 TL olarak hesaplanabilir.

KDV hesaplama formülü

KDV dahil tutar hesaplama formülü = (KDV Hariç Tutar) x [1 + (KDV Oranı/100)]

KDV hariç tutar hesaplama formülü = (KDV Dahil Tutar) / [1 + (KDV Oranı/100)]

<%=o.ReklamOrtaEsnek %>

KDV Beyannamesi ne zaman verilir?

3065 sayılı KDV Kanunu madde 41’e göre:
* Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
* Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.
*İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

* E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise elektronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

KDV ne zaman ödenir?

Tüketiciler katma değer vergisini mal veya hizmet satın alırken peşin olarak öderler.
Beyannanme veren işletmeler ise beyanname verilen ayın en geç 26. günü akşamına kadar ödemekle yükümlüdürler.
Örneğin Ocak ayında yapılan ticari faaliyetlerle ilgili KDV tutarı 24 Şubat tarihi mesai saati bitimine kadar beyan edilmeli ve 26 Şubat tarihi mesai saati bitimine kadar da ödenmelidir.

Hesaplanan KDV ve İndirilecek KDV nedir?

Hesaplanan KDV : İşletmelerin mal ve hizmet teslimlerinde tüketiciden aldıkları KDV toplamıdır.
İndirilecek KDV : İşletmeler teslim aldıkları mal ve hizmetlerde satıcılara ödedikleri KDV toplamıdır.

Katma Değer Vergisi (KDV) kimlerden alınır?

1- Ticari, sanayi, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler.
2- Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar.
3- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler: Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri.
4- Spor-toto oynanması, Piyango tertiplenmesi, at yarışları ve talih oyunları tertiplenmesi ve oynanması.
5- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler.
6- Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.

En düşük Katma Değer Vergisi hangi ürünlerden alınmaktadır?

En düşük KDV Ekmek ve un mamulerine uygulanmaktadır. Ekmek ve un mamulerine sembolik olarak %1 KDV uygulanmaktadır.

ÖTV nedir ?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirli mal ve ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak tanımlanmaktadır.

ÖTV ne zaman çıktı ?

ÖTV, Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleri sonucunda, 01.08.2002 tarihinde kabul edilen 4760 sayılı kanun ile yürürlüğe girmiştir.

 

Neden ÖTV ödüyoruz ?

– Lüks malların, sağlığa zararlı malların ve çevreye zararlı malların tüketimini azaltmak
– Avrupa Birliği vergi mevzuatına uyum sağlamak,

– Gümrük Birliği nedeniyle kaldırılan gümrük vergilerinin neden olduğu gelir kayıplarını telafi etmek

– Dağınıklık arz eden on altı çeşit vergi ve fonun kaldırılarak yerine tek bir vergi getirmek suretiyle vergide kolaylık, basitlik sağlamak.
– Mükellefinin, kaldırılan vergilerde olduğu gibi milyonlarca alıcı yerine, sınırlı sayıda ithalatçı ve üretici olması nedeniyle, takibini daha kolay hale getirmek, vergi kayıp ve kaçağını azaltmak, vergi toplama giderlerini indirmek için getirilmiştir.

ÖTV ve KDV matrahı nasıl hesaplanır ?

ÖV’li ürünlerde önce ÖTV miktarı hesaplanır. Daha sonra net miktar ile ÖTV miktarı toplamının KDV’si hesaplanır.

Örneğin,  bir ürünün net fiyatı 250 TL ,ÖTV oranı % 20 ve KDV oranı % 18 ise ;
Bu ürün için ödenen ÖTV miktarı; 250 x 20/ 100 = 50 TL olarak hesaplanabilir.

KDV matrafı = 250 + 50 = 300 TL olarak bulunur.
Bu ürün için ödenen KDV miktarı; 300 x 18/ 100 = 54 TL olarak hesaplanabilir.
Ürünün toplam fiyatı 250 + 50 + 54 = 354 TL’dir

2017 ÖTV oranları

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/01082017.pdf http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/11_09_2014_IV_Sayili_Liste.htm http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv_3_sayili-OpenPage.htm .
.

Tagged with:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir