Netten Brüte Maaş Hesaplama

Netten Brüte Maaş Hesaplama

Maaş Ne demektir ?

Maaş çalışan kişinin yaptığı iş karşılığında işverenden aylık olarak aldığı ödemedir.

Brüt Maaş Ne demektir ?

Brüt maaş, işverenin vergi ve kesintiler dahil çalışanı için maaş olarak ödediği toplam tutardır. Brüt maaşın net kısmı ay sonunda çalışanın hesabına yatırılırken geriye kalan kısmı vergi ve kesinti olarak devlere odenir.

Çalışanlar İçin Brüt Maaş Neden Önemidir ?

Ay sonunda çalışanların hesaplarına brüt maaş yerine net maaş yatıyor olduğunda çalışan nezlinde brüt maaşın çok ta bir önemi bulunmamaktadır.
Ne de olsa herkes için ay sonunda cebine giren pardır önemli olan. Yıl içinde aydan aya vergi ve yasal kesintiler giderek artması karşısında brüt maaşın sabit kalıyor
olması çalışanın cebine girecek olan net maaşını iyice erimektedir. Çalışanın ay sonunda bordroda yüksek brüt maaş miktarını görüpte net maaşla yetinecek olması
maalesef ki moral bozucu bir durumdur. Ancak günümüzde firmaların büyük bir çoğunluğu çalışanları ile işe alım anlaşmalarını brüt maaş üzerinden yapmaktadırlar. Dahası brüt maaş üzerinden ödeme yapan şirket sayısı da her geçen gün artmaya devam etmektedir. Gidişat o yönde ki yakın gelecekte net maaş üzerinden maaş anlaşması yapan firma ne yazık kı kalmayacaktır.
Kabarık brüt maaş genellikle iş görüşmesinde çalışan için yanıltıcı olabildiği için çalışanın bu durumda karar vermeden önce yıl içinde alacağı ortalama net maaşı hesaplaması faydalı olacaktır.

İşverenler İçin Brüt Maaş Neden Önemidir ?

Brüt maaş işverenlerin çalışları için ödedikleri asıl miktar olduğu için işveren nezlinde birinci dereceden önem arz etmektedir.
Belki de bu yüzde günümüzde firmaların bir çoğu iş görüşmelerinde çalışanlara ödeyecekleri net maaşı değil de kendi ceplerinden çıkacak olan brüt maaşı teklif etmektedirler.
Bu durum tabi ki işverenin işine geliyor çünkü bu sayede işveren çalışanın yıllık maliyetini daha yılın başından hesaplamış ve sabitlemiş oluyor.
İşveren brüt maaş ile işe alım yapmakla yıl içinde her ay değişecek olan yasal kesinti ve vergi miktarlarından da etkilenmemiş oluyor.

Net Maaş Ne Demektir ?

Çalışılan ayın sonunda çalışanların hesabına yatırılan tutar net maaştır. Farklı bir deyiş ile net maaş, işveren tarafından çalışanı için ödenen toplam paradan
vergi ve özel kesintilerin düşülmesi sonucunda çalışana ödenen paradır.

Çalışanlar İçin Net Maaş Neden Önemlidir ?

İşveren ile ister net maaş üzerinden isterse de brüt maaş üzerinde anlaşma yapılmış olsun, her çalışan için önemli olan ay sonunda hesabına
yatacak olan paradır. Bu da elbette net maaştır. İşbaşı yaparken net maaş üzerinde anlaşma yapılmış olması çalışan için avantajlı birdurumdur çünkü bu sayede çalışan kişi
on iki ay boyunca hesabına geçecek olan parayı en başından biliyor olacak ve bütçe planlamasını ve yapacağı yatırımlarını buna göre planlama imkânına
kavuşmuş olacaktır. Bununla birlikte yıl içinde her geçen ay artacak olan yasal vergi ve kesintilerden etkilenmeyecek olması ve maaşı erimeyecek olması işin en güzelolan kısmıdır.

İşverenler İçin Net Maaş Neden Önemlidir ?

Çalışana ödenen net maaş işverenler için doğrudan değil ama dolaylı olarak önemlidir. Çalışanları ile brüt maaş üzerinden anlaşma yapmış olan işverenler 12 ay boyunca
aynı brüt maaşı ödedkleri için çalışanlarının ceplerine girecek olan net maaştan kati süretle etkilenmezler. Ancak çalışanlarına her ay aynı
net ücreti ödeyeceğini vaat etmiş olan işverenler bir yıl içinde çalışanına her ay için farklı brüt ücret ödemek durumunda kalacaklardır. Bu şirketler için elbette ki
bir dezavantajdır çünkü bu durumda işçi giderleri işverenler için her gecen ay artıyor ve farklılık göstiyor olacaktır.

Brüt Maaş ile Net Maaş Arasındaki Fark Nedir ?

Net maaş ile brüt maaş arasındaki fark çalışanın brüt maaşından düşülen vergi ve yasal kesinti miktarlarıdır. Brüt maaş miktarından aşağıda belirtilen dört ayrı kesinti uygulanmatır.

– Sosyal Güvenlik Primi (SGK) Kesintisi

– İşsizlik Sigortası Kesintisi

– Damga Vergisi Kesintisi

– Gelir Vergisi Kesintisi

Brütten Nete Maaş Hesabı Nasıl Yapılır ?

Brütten nete maaş hesaplaması yapılırken, her ayın brüt ücret miktarına bağlı olarak değişen yasal kesintiler hesaplanarak brüt miktardan çıkarılılır.
Çalışanlar için yasal kesinti yüzdeleri brüt maaşları üzerinden aşağıdaki gibidir;

– Sosyal Güvenlik Primi (SGK) % 14

– İşsizlik Sigortası % 1

– Damga vergisi % 0.759

– Gelir vergisi %15-35

Yapılan kesintilerden SGK primi, işsizlik sigortası ve damga vergisi direkt olarak son ayın brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Ancak gelir vergisi kesintisinin hesaplanması son ay yatırılan brüt maaş ile birlikte yıl başından beri yatırılan brüt maaşlar neticesinde toplanan kümülatif gelir vergisi matrahının da hesaplanmasını gerektirir. Bir önceki ayın kümülatif gelir vergisi matrahı ile son ayın kümülatif gelir vergisi matrahının bulunduğu vergi dilimlerine bağlı olarak gelir vergisi kesintisi hesaplanır.

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Her yıl yenilenen vergi dilim aralıkları 2018 yılı için aşşağıdaki miktarlarda belirlenmiştir. Gelir vergisi kesinti yüzdeleri değişmemiş olup, birinci dilim için yüzde 15, ikinci dilim için yüzde 20, üçüncü dilim için yüzde 27 ve dürdüncü dilim için yüzde 35 olarak uygulanmaya devam edilmektedir.

Birinci vergi dilimi : 0 – 1480 -> % 15

İkinci vergi dilimi : 14800 – 34000 -> % 20

Üçüncü vergi dilimi : 34000 – 12000 -> % 27

Dördüncü vergi dilimi : 12000 – -> % 35

Çalışanın Toplam Eline Geçen Miktar Nasıl Hesaplanır ?

Çalışanların toplam eline gecen para miktarı, yasal vergi ve kesintiler sonucu hesaplanan net maaşları ile çalışanların medeni durumları,
evli iseler eşlerinin çalışma durumları ve çocuk sahibi iseler sahip olsukları çocuk sayısına bağlı olarak hesaplanan (AGİ) asgari geçim indirimi toplamıdır.
Dolayısıyla toplam ele geçen para miktarı hesabında net maaş ile asgari geçim indirimi toplanarak ayın sonunda
çalışanın cebine girecek olan toplam para bulunabilir. Toplam ele geçen para miktarının işe başlamadan önce yapılan iş görüşmelerinde ve ise alımlarda
özellikle sorulması ve belirtilmesi çalışanların işe başladıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için önem teşkil etmektedir.
Zira pekçok şirket çalışana maaş teklif ederken asgari geçim indiriminin teklif edilen maaşın içinde olduğunu belirtebilmektedir.
Bu konu açıkça dile getirilmediği vakit çalışan asgari geçim indiriminin kendisine net maaşı dışında ayrıca ödeneceğini varsaymaktadır.
Çalışanın maaş gününde kötü bir sürpriz yaşamaması için asgari geçim indirimi konusu en baştan konuşulmalıdır ve bu ücretin
işveren tarafından çalışan için ödenen bir bedel olmadığı, aksine devlet tarafından verildiği de unutulmamalıdır.

İşverenin Toplam Maliyeti Nasıl Hesaplanır ?

İşverenin çalışanı için ödediği brüt maaş ile buna bağlı olarak devlete ödemiş olduğu
gelir vergisi ve işsizlik sigortası vergisinin toplamı toplam işveren maliyeti oluşturmaktadır. Dolayısıyla, toplam işveren maliyeti son aya ait brüt maaş ile
gelir vergisi ve işsizlik sigortası toplanarak hesaplayabiliriz. İşverenler için yasal kesinti miktarları aşağıdaki gibidir;

– Sosyal Güvenlik Primi (SGK) % 20.5

– İşsizlik Sigortası % 1

Belirli bazı koşulları sağlamaları durumunda işverenlere sosyal güvenlik kurumu primi kesintisinde %5 oranında bir indirim uygulanmaktadır.
Bu hakkı kazanan şirket için toplam işveren maliyeti aşağıdaki yüzde oranlarına göre hesaplanmaktadır.

– Sosyal Güvenlik Primi (SGK) % 15.5

– İşsizlik Sigortası % 1

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Miktarı Ne Kadardır ?

Çalışanların medeni durumu ile evli ise eşinin çalışma durumu ve çoçuk sahibi ise sahip olduğu çocuk sayısına göre değişiklik gösteren asgari geçim indirimi 2018 yılında aşağıdaki gibi verileceği belirlenmiştir.

Bekar Çalışanlar 152,18 Türk Lirası

Evli ve Eşi Çalışanlar 152,18 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuğu Olanlar 197,83 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuğu Olanlar 228,56 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuğu Olanlar 243,48 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuğu Olanlar 258,70 Türk Lirası

Evli ve Eşi Çalışmayanlar 182,51 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuğu Olanlar 205,44 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuğu Olanlar 228,16 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuğu Olanlar 258,70 Türk Lirası

Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuğu Olanlar 258,70 Türk Lirası

Dünyada En Yüksek Maaş Veren 10 Ülke Sıralaması

Hangi ülkelerde işvereklerin çalışanlarına en yüksek maaşını ödediğini sizin de merak ettiğiniz olmuştur? Ve şuan çalıştığınız yerde hak ettiğiniz parayı almadığınızı da düşündüğünüz ve çalışanların daha yüksek maaşlar alabildiği ülkekeri araştırdığınız olmuştur. Hadi gelin çalışanların en fazla kazandığı 10 ülkeye birlikte göz atalım.

10. Sıradaki Ülke – Hollanda

Hollanda’da ortalama maaşlar yılda 47.000 USD (29.000 ABD Doları) seviyerindedir. Hollandanın Avrupa’daki en büyük ve en hareketli sahil limanlarına sahip olmasının buradaki rolü büyüktür. Hollanda demokratik bir sosyalist ülke olmasından ötürü sağlık ve eğitim için devlet yüksek vergi almaktadır. Hollandada çalışacaksanız gelirinizin yaklaşık % 40’ını bu gibi vargilere vermek zorunda kalacaksınız. Fakat bir Hollandada çalışmanız için güzel bir sebeb var o da haftada ortalama çalışma saatinin 35 saatin altında olmasıdır. Türkiyede 45 saat olduğunu düşünürsek hiç te fena değil.

9. Sıradaki Ülke Güney Kore

Güney Kore’da ortalama maaşı yılda 35.000 USD seviyerindedir. Güney Kore, son yıllarda dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerin başını çekmektedir. Güney Kore, bunun yanında ithalat ve ihracatta dünyada ilk on ülke arasındadır. Güney Kore, enerji ihracatında ise dünyada birinci sırada yer almaktadır ve üretmiş olduğu nükleer enerjiyi komşu ülkelere satmaktadır. Güney Kore’da çalışmanın iyi yanı kişisel vergilerin % 15’in aldında olmasıdır. Güney Kore’da çalışmanın dezavantajı ise haftada ortalama çalışma saatinin yaklaşık 45 saat olmasıdır. Yinede Türkiye ile kıyaslayacak olursak haftada çalışma saatleri aynı amcak vergilerin düşük olması Güney Kore’de çalışmayı daha cazip kılmaktadır.

8. Sıradaki Ülke Norveç

Norveç’te ortalama maaşı yılda 31.000 USD (44.000 ABD Doları). seviyerindedir. Norveçliler doğal kaynaklar açısından dünyada en şanlı uluslardan biridir. Norveç, madencilik, petrol çıkarma, hidroelektrik, balık tutmaalanlarında oldukça ileridedir. Evet Norveç, sosyalist demokrasi ülkesi olmasından ötürü Norveçliler, evrensel sağlık bakımı ve yüksek öğrenim giderleri için maaşşlerının yaklaşın %30’undanvazgeçmek zorunda kalmaktadır.Fakat Norveçte çalışmanın güzel tarafı çalışanların çokça boş vakitlerinin olmazı çünkü Norveç’te haftada zorunlu çalışma saati sadece 30 saattir. Türkiye ile kıyasladığımızda burada haftada Norveçlilerin bir buçuk katı daha fazla çalıştığımızı görmekteyiz.

7. Sıradaki Ülke Kanada

Kanada, Suudi arabistandan sonra dünyada en fazla pertol rezervine sahip ülke konumundadır. Bunun yanında zengin tarım ve yer altı kaynaklarına da sahiptir. Altın, alüminyum, uranyum, çinko ve nikel başlıcalarıdır. Kanadada çalışanların yıllık ortalama gelirleri 42 bin dolar düzeyindedir. Kanadalıların evrensel sağlık hizmetleri ve halk eğitimi için ödemek zorunda oldukları vergi miktarı ise maaşlarının yüzde 23’ü kadardır. Kanadada haftalık çalışma saati 32 saattik. Evet Türkiyeye kıyasla olukça az.

6. Sıradaki Ülke İngiltere

İngiltere, İskoçya ve İrlanda ile birlikte Avrupanın en büyük ekonomisini oluşturmaktadır. İngiltere’de işgücünün neredeyse dörtte üçü tamamen hizmete dayalı ve turizme bağımlıdır denilebilir. Ingiltereye asıl güç katan petrol yatakları ve mineraller açısından zengin olan İskoçya ile Birleşik Krallık’ın yiyecek ve gıda maddelerinin bir çoğunu üretebilen İrlanda’dır. İngilterede sınırları içinde yıllık gelir yaklaşık olarak 45 bin civarındadır. Ancak İngilterede çalışanlar evrensel sağlık ve eğitim için brüt maaşlarının % 45 kadarını devlete dergi olarak ödemek zorundalar. Ancak İngiltere’de ikamet edenler, haftalık ortalama çalışma saatleri haftada 42 saatttir. Türkiyede 45 saat olduğunu düşünürsek Turkiyeden İngiltereye çalışmaya gidenler bu konuda sıkıntı yaşamayacaktır.

5. Sıradaki Ülke Avustralya

Avustralya da sosyalist demokrasinin hüküm sürdüğü bir diğer ülkedir. Avustralya dünyadaki en güçlü ekonomilerden birisine sahiptir. Büyük miktarda gıda maddesinin yanı sıra petrol ve mineraller de ihracat etmektedir. Bununla birlikte ithal ettiği mallar ise oldukça azdır. Avustralya halkının ortalama geliri yılda 44-45 bin dolar seviyesindedir. Vatandaşlarının sağlıklı ve eğitimli olduğundan emin olmak hükümetin aldığu vergi oranı ise brüt maaş üzerinde yaklaşık % 23 düzdeyindedir Ancak insanları cezbeden en önemli konu Avustralyada haftalık zorunlu çalışma saatinin sadece 35 saat olmasıdır. Türkiyede 45 saat, Avurtralyada 35 saat. Bu hiç edil değil.

4. Sıradaki Ülke İsviçre

İsviçre tüm Avrupa’da imalat sektörünün bel kemiğini oluşturmaktadır. Hassas ölçüm aletleri, gelişmiş müzik aletleri, son teknoloji sağlık ve eczacılık ürünleri ile uzman kimyasallar İsviçrede başlıca üretilenler arasındadır. İsviçre’nin brüt yıllık geliri, yaklaşık% 30 vergi oranıyla yılda yaklaşık 50 bin doları buluyor. % 30’u tihmin ettiğiniz gibi sağlık ve eğitim için devlete vergi olarak gitmektedir.

3. Sıradaki Ülke Lüksemburg

Lüksemburg az ya da çok mali merkez konumundadır. Lüksemburg eskiden Avrupa’daki ana çelik tedarikçisi iken şimdi ise geniş ihracat pazarınasahiptir. Endüstriyel makinalar, çeşitli kimyasallar kauçuklar listeye yazılabilir.Lüksemburg’daki ortalama gelir yılda yaklaşık 53 bin dolar düzeyindedir. Ancak Lüksemburg cebimize girecek olan net maaşı hesaplamak için aldığımız brüt maaşın %28’ini düşmemiz gerekecek. Lüksemburg vatandaşlarından eğitim ve sağlık girerleri için brüt maaş üzerinden yüzde 28 vergi alınmaktadır.

2. Sıradaki Ülke İrlanda

İrlanda halen da İngiltere’nin tarım merkezi olmasına rağmen, asıl parası teknoloji endüstrisinden gelmektedir. İrlanda’da yıllık ortalama gelir 51 bin dolar düzeyindedrir. Lüksemburg’dan daha düşük yıllık ortalama geliri olan İrlandayı en çok maaş veren ülkeler listesinde 2. sıraya çıkarak sadece %19 olan vergi kesintisidir. Bu oran aynı zamanda tüm Avrupa’da en düşük olanıdır. Böylece İrlandada çakışan bir kişi Lüksenburkta çalışan birinden daha düşük brüt maaş almasına rağmen cebine giren net maaş miktarı daha çoktur.

1. Sıradaki Ülke ABD

Amerika Birleşik Devletleri dünyada en güçlü ülke konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ithalatçısı olmakla birlikte dünyanın ikinci büyük ihracatçı durumundadur.ABD topraklarında bol miktarda doğal kaynaklar bulunmaktadır. Amerikeda ortalama çalışma saatinin haftada 44 saat olması elbette çoğu kişi için bir dezavantajdır ancak Türkiyeden gidenler için bu haftada bir saat saha az çalışmak anlamına gelmektedir. Amerikayı bu listede en tepeye taşına şüpesiz yıllık brüt gelirin yaklaşık 55 bin dola olmasıdır. Fakat eğitim ve sağlık masrafları için alınan vergi miktarının yaklaşık% 23 olması sonucunda Amerikada çalışanlar tüm dünyada kıyasla ez fazla net maaş alıyorlar. Böylece Amerika Birleşik Devletleri çalışanları en yüksek harcanabilir gelir seviyesine sahip olmuş oluyor.

 

Dünya Ülkelerinde Milletvekili Maaşları

Norveç
 Norveç
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            84,538.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              7,500.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
8.9%
Danimarka
 Danimarka
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            55,890.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              5,000.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
8.9%
İsveç
 İsveç
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            48,935.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              4,200.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
8.6%
Hollanda
 Hollanda
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            46,914.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              5,660.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
12.1%
Avusturya
 Avusturya
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            45,209.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              8,100.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
17.9%
Belçika
 Belçika
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            43,144.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              5,064.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
11.7%
İngiltere  İngiltere
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            36,144.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              6,200.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
17.2%
İtalya
 İtalya
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            33,916.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              9,150.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
27.0%
İspanya
 İspanya
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            30,514.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              3,813.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
12.5%
Çek Cumhuriyeti
 Çek Cumhuriyeti
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            18,245.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              1,900.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
10.4%
Polonya
 Polonya
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            12,293.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              1,893.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
15.4%
Türkiye
 Türkiye
Ülkede kişi başına düşen milli gelir  $            10,094.00
Milletvekili  aylık net maaşı  $              5,920.00
Milletvekili net maaşının kişi başı milli gelire oranı
58.6%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir